Medialna wielozadaniowość - specyfika konstruktu i ujęcie międzykulturowe

Agnieszka Popławska , Małgorzata Osowiecka , Justyna Kramarczyk

Abstract

The growing importance of the Internet in everyday life, the use of multiple data sources and the necessity of rapid information processing more and more often lead social scientists to attempt to describe and study the phenomenon of media multitasking [Castells, 2007; Rosa, 2013; Ophir, Nass, Wagner, 2009], which constantly generates questions about its cognitive and social consequences as well as the research tools that will allow us to define it. The objective of the article is to review the existing research findings in media multitasking area with a special focus on individual and cross-cultural differences. The presented analysis, including the analysis of the author’s own empirical research conducted using a media multitasking questionnaire, shows significant differences in the simultaneous use of several media between men and women. Age and country of residence also turn out to be important variables. The differences also depend on the type of media processed in a given time.
Author Agnieszka Popławska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Agnieszka Popławska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Małgorzata Osowiecka (USSH)
Małgorzata Osowiecka,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
, Justyna Kramarczyk
Justyna Kramarczyk,,
-
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2015
No34
Pages163-174
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishRosnące znaczenie Internetu w życiu codziennym, korzystanie z wielu źródeł danych oraz konieczność szybkiego przetwarzania informacji coraz częściej skłaniają przedstawicieli nauk społecznych do podjęcia próby opisu i zbadania medialnej wielozadaniowości (media multitasking) [Castells, 2007; Rosa, 2013; Ophir, Nass, Wagner, 2009]. Medialna wielozadaniowość rodzi ciągłe pytania o jej skutki poznawcze i społeczne oraz o narzędzia badawcze, które pozwolą ją zdefiniować. Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych wyników badań z zakresu medialnej wielozadaniowości ze szczególnym uwzględnieniem różnic indywidualnych i międzykulturowych. Niniejsza analiza, w tym analiza własnych badań empirycznych za pomocą kwestionariusza medialnej wielozadaniowości, pokazuje istotne różnice między kobietami a mężczyznami w korzystaniu z kilku mediów równocześnie. Ważnymi zmiennymi okazują się również wiek i kraj zamieszkania. Różnice te zależą także od typu mediów przetwarzanych w danym czasie.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.13.013.3986
URL https://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/index.html?lang=pl&ao=numer_biezacy
Languagepl polski
File
poplawska, osowiecka 2015.pdf 82.84 KB
Poplawska_2015.jpg 394.41 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?