Publiczna samoświadomość a samoocena po dokonanej autoprezentacji

Jakub Kuś

Abstract

In this article I am verifying the hypothesis that a high level of public self-consciousness influences the degree in which a person adjusts self-knowledge to self-presentation. According to the theory of self-consciousness (Carver&Scheier, 1981), people are characterized by a certain level of self-consciousness: public and private. In a particular moment person focuses attention on experiences and emotions (private self-consciousness) or on the opinions of others (public self-consciousness). Based on previous research results, I've assumed that the high level of public self-consciousness favors adaptive changes in the self-knowledge. In this study I also manipulated the degree of involvement in self-presentation. In first condition respondents were asked do present themselves as an "independent in thinking person". In the second condition participants only expected for presentation. The level of chronic self-consciousness was also measured. The results showed that the strongest adaptive change in self-knowledge occurred in the group where participants really actually presented themselves as "independent in thinking" and they had high level of public self-consciousness. After this part of procedure, they describe themselves as more "independent in thinking" than in other conditions. The obtained results allow to state that the level of chronic public self-consciousness plays a significant role in the internalization of the presented behaviors and opens the field for further research in this direction.
Author Jakub Kuś (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Jakub Kuś,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No4
Pages406-415
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpubliczna samoświadomość, autoprezentacja, internalizacja autoprezentacji, samowiedza
Keywords in Englishself-consciousness, self-esteem, self-presentation
Abstract in PolishW niniejszym artykule koncentruję się na weryfikacji hipotezy zakładającej, że wysoki poziom publicznej samoświadomości wpływa na topień, w jakim człowiek dopasowuje pojmowanie siebie do publicznie demonstrowanych zachowań. Zgodnie z teorią samoświadomości Carvera i Scheiera (1981), ludzie charakteryzują się pewnym poziomem samoświadomości: publicznej i prywatnej. Przekłada się to na sytuację, w której w konkretnym momencie człowiek koncentruje uwagę na swoich doświadczeniach i emocjach (prywatna samoświadomość) lub na ocenach i opiniach innych (publiczna samoświadomość). Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań uzasadnionym czynią oczekiwanie, że wysoki poziom publicznej samoświadomości sprzyja dostosowawczym zmianom samowiedzy danej osoby, jeżeli zaprezentuje się ona pod pewnym względem i ta prezentacja zostanie pozytywnie oceniona. Przeprowadzono badanie, w którym manipulowano zaangażowaniem w sztucznie wywołaną autoprezentację - badani dokonywali autoprezentacji bądź jedynie się jej spodziewali. Mierzono też poziom chronicznej publicznej samoświadomości. Wyniki w szczególności pokazały, że u osób o wysokim jej nasileniu nastąpiła najsilniejsza dostosowawcza zmiana samooceny w kierunku przypisywania sobie cechy manifestowanej podczas autoprezentacji. Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, że poziom chronicznej publicznej samoświadomości odgrywa istotną rolę w uwewnętrznianiu publicznie prezentowanych zachowań i otwierają pole do dalszych badań w tym kierunku.
DOIDOI:10.7366/1896180020174304
Languagepl polski
File
Publiczna samoświadomość_tekst.pdf 786.48 KB
Publiczna samoświadomość_oświadczenie.pdf 23.62 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?