Polska adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL) – geneza teoretyczna oraz badanie pilotażowe właściwości psychometrycznych

Zuzanna Gazdowska , Maja Ryszkiewicz , Dariusz Parzelski

Abstract

The aim of this paper is to present the theoretical assumptions which form the basis for Sources of Sport-Confidence Questionnaire SSCQ-PL. This Questionnaire is used to measure the sources of sport-confidence understood as the athlete’s confidence, connected with the awareness that s/he has the skills and abilities necessary to achieve the success in own discipline (Vealey, 1998). This publication depicts the primary stages of preparation of the linguistic-cultural adaptation of SSCQ to the Polish conditions. Results of the psychometric properties research (such as the theoretical and criterion validity and reliability) are presented. For the needs of the pilot study, 100 participants were examined. They are active athletes, both amateurs and professionals. The theoretical validity and reliability of adapted Questionnaire were confirmed. Correlation with the SES Questionnaire and GSES Questionnaire did not confirm the criterion validity of the SSCQ-PL.
Author Zuzanna Gazdowska (Wydział Psychologii)
Zuzanna Gazdowska,,
- Wydział Psychologii
, Maja Ryszkiewicz
Maja Ryszkiewicz,,
-
, Dariusz Parzelski (Wydział Psychologii)
Dariusz Parzelski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesJournal of Education, Health and Sport, ISSN , e-ISSN 2391-8306, (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol5
No10
Pages207-220
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpewność siebie, źródła sportowej pewności siebie, samoocena, własna skuteczność
Keywords in Englishself-confidence, sources of sport-confidence, self-esteem, self-efficacy
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie założeń teoretycznych leżących u podstaw Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie SSCQ-PL. Narzędzie to służy do pomiaru źródeł sportowej pewności siebie rozumianej jako pewność sportowca, która związana jest ze świadomością tego, że posiada umiejętności i zdolności, aby osiągnąć sukces w swojej dyscyplinie (Vealey, 1998). Niniejsza publikacja ukazuje etapy dokonywania językowo-kulturowej adaptacji Kwestionariusza SSCQ do warunków polskich. Przedstawiono również wyniki badania właściwości psychometrycznych, nowo powstałego narzędzia, takich jak trafność teoretyczna i kryterialna oraz rzetelność. Na potrzeby badania pilotażowego przebadano 100 osób będących czynnymi sportowcami, zarówno amatorami, jak i zawodowcami. Potwierdzona została rzetelność i trafność teoretyczna adaptowanego Kwestionariusza. Trafność kryterialna narzędzia zbadana poprzez korelacje ze zmiennymi samoocena (kwestionariusz SES) i poczucie własnej skuteczności (kwestionariusz GSES) nie została potwierdzona.
DOIDOI:10.5281/zenodo.32743
URL http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5(10)%3A207-220
Languagepl polski
File
3056-8669-2-PB.pdf 738.26 KB
oświadczenie puplikacje 2017 Parzelski.pdf 442.77 KB
Score (nominal)7
Citation count*3 (2019-06-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?