Empatia, strategie radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z pracy u pracowników pomocy społecznej

Zuzanna Kwissa-Gajewska , Magdalena Lipińska-Wąsik

Abstract

Celem pracy było testowanie relacji pomiędzy empatią, strategiami radzenia sobie ze stresem a satysfakcją z pracy oraz różnic w zakresie tych zmiennych pomiędzy pracownikami społecznymi (n=108) a administracyjnymi (n=43). Pracownicy socjalni charakteryzowali się niższym poziomem empatii i satysfakcji zawodowej, rzadziej niż pracownicy administracji stosowali emocjonalne i instrumentalne radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, częściej – zachowania unikowe. Istotnymi predykatorami zadowolenia z pracy była tendencja do reagowania negatywnymi emocjami na kontakt z cierpieniem innych, charakter oraz staż pracy. Brak wpływu aktywności zaradczej oraz empatii (poza osobistą przykrością) na satysfakcję zawodową może wskazywać na istotną rolę innych czynników społecznych (tj. wsparcie od współpracowników i przełożonych) oraz systemowych (możliwość rozwoju) w kształtowaniu się zadowolenia z pracy.
Author Zuzanna Kwissa-Gajewska (Wydział Psychologii)
Zuzanna Kwissa-Gajewska,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Lipińska-Wąsik
Magdalena Lipińska-Wąsik,,
-
Journal seriesPraca Socjalna, ISSN 0860-3480, (B 8 pkt)
Issue year2016
No4
Pages106-117
Publication size in sheets0.55
Languagepl polski
File
Scan_osw_kwissa.pdf 150.55 KB
PS_2016_04_cz2-1.pdf 949.58 KB
Score (nominal)8
Citation count*2 (2021-02-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?