Correcting emotions in psychotheraphy

Ewa Trzebińska , Anna Gabińska

Abstract

The aim of the article is to discuss the assumptions regarding the principles of working with emotions in psychotherapy in the light of contemporary knowledge about emotions. In the first part, we present the basic concepts and assumptions about emotions developed in the field of psychology, which suggest that emotional problems may result not only from insufficient regulation of emotions but also from incorrectly formed emotional traits. The second part of the article presents a review of studies indicating the limitations of the scope of application of traditional techniques, whose aim is to influence the course of emotions so that they are more conscious and more easily expressed or inhibited. In the third part, the assumptions on changing emotional traits during the therapeutic process are discussed and the possible mechanisms that can be used to build interventions aimed at modifying emotional traits are pointed out.
Author Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii)
Ewa Trzebińska,,
- Wydział Psychologii
, Anna Gabińska (Wydział Psychologii)
Anna Gabińska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsPoprawianie emocji w psychoterapii
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2015
VolXVIII
No3
Pages313-327
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishemocje, regulacja emocji, cechy emocjonalne, psychoterapia, techniki terapeutyczne
Keywords in Englishemotions, emotion regulation, emotional traits, psychotherapy, therapeutic techniques
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishCelem artykułu jest omówienie w świetle współczesnej wiedzy o emocjach założeń dotyczących celu i sposobu wpływania metodami psychoterapeutycznymi na przebieg i treść emocji. W pierwszej części opisano podstawowe pojęcia i założenia dotyczące emocji, wypracowane na gruncie psychologii, które sugerują, że problemy emocjonalne mogą być efektem nie tylko niewystarczającej regulacji emocji, lecz także nieprawidłowo ukształtowanych cech emocjonalnych. W drugiej części artykułu dokonano przeglądu badań wskazujących na ograniczenia zakresu zastosowania tradycyjnych technik, których celem jest wpływanie na przebieg emocji tak, aby były bardziej świadome i łatwiej wyrażane lub zahamowane. W trzeciej części omówiono założenia dotyczące zmieniania cech emocjonalnych podczas procesu terapeutycznego oraz wskazano na możliwe mechanizmy, które można wykorzystać do budowania oddziaływań mających na celu modyfikację cech emocjonalnych.
URL http://www.kul.pl/vol-18-issue-3-2015,art_57931.html
Languagepl polski , en angielski
File
poprawianie emocji w psychoterapii.pdf 125.06 KB
correcting emotions in psychotherapy.pdf 116.34 KB
Additional file
BROWN_IR-ADV5255_16_0106_001-27.pdf 38.01 KB
BROWN_IR-ADV5255_16_0107_001-43.pdf 18.73 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2015 = 0.216
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?