OSOBOWOŚĆ XXL Właściwości osobowości sprzyjające nadmiernej masie ciała

Marzena Sekuła , Ewa Jarczewska-Gerc , Iwona Boniecka , Emil Jędrzejewski , Krzysztof Paśnik

Abstract

The aim of the study. The study aimed to determine whether persons suffering from obesity may be characterized by specific personality traits which promote the development of excess body weight. Additionally, the aim involved finding whether persons suffering from morbid obesity differed from healthy individuals and somatic patients as regards selected personality traits. Material and methods. The study enrolled 34 patients with the diagnosis of morbid obesity in the process of qualification for surgical treatment of obesity. The patients’ BMI ranged from 35 to 54 kg/m2. Study participants completed NEO-FFI personality inventory (Costa, McCare; 1998) and the authors’ questionnaire designed to collect demographic data and anthropometric measurements. Results. The study showed that patients with morbid obesity significantly differed from healthy individuals and somatic patients as regards the analyzed measurements of the Big Five. Conclusions. The traits which were significantly distinctive in morbidly obese patients included lowered conscientiousness and increased neuroticism. The results indicate that the above pattern of personality traits may promote the development of excessive body weight.
Author Marzena Sekuła (Wydział Psychologii)
Marzena Sekuła,,
- Wydział Psychologii
, Ewa Jarczewska-Gerc (Wydział Psychologii)
Ewa Jarczewska-Gerc,,
- Wydział Psychologii
, Iwona Boniecka
Iwona Boniecka,,
-
, Emil Jędrzejewski
Emil Jędrzejewski,,
-
, Krzysztof Paśnik
Krzysztof Paśnik,,
-
Other language title versionsXXL-TYPE PERSONALITY Personality features promoting excess body weight
Journal seriesPolski Przegląd Chirurgiczny, ISSN 0032-373X, e-ISSN 2083-6015, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol91
No5
Pages1-5
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification2700 General Medicine; 2746 Surgery
Abstract in PolishCel badania: Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby chore na otyłość charakteryzują się pewnymi właściwościami osobowości, które mogą przyczyniać się do rozwoju nadmiernej masy ciała. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia czy osoby chorujące na otyłość olbrzymią różnią się od osób zdrowych i chorych somatycznie w zakresie wybranych właściwości osobowości. Materiał i metody: Badaniem objęto 34 chorych ze zdiagnozowaną otyłością olbrzymią, w procesie kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości. BMI badanych wynosiło od 35 do 54 kg/m2. W badaniu zastosowano Kwestionariusz osobowości NEO-FFI (Costa, McCare; 1998) oraz kwestionariusz autorski, służący zebraniu danych demograficznych oraz pomiarów antropometrycznych. Wyniki: Dowiedziono, że osoby z otyłością chorobliwą różnią się istotnie od osób zdrowych oraz chorych somatycznie w zakresie analizowanych wymiarów Wielkiej Piątki. Wnioski: Cechami istotnie wyróżniającymi osoby chorujące na otyłość olbrzymią były obniżona sumienność oraz nasilona neurotyczność. Wynik ten wskazuje, iż powyższy układ cech osobowości może sprzyjać rozwojowi nadmiernej masy ciała.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.4177
Languagepl polski , en angielski
File
Osobowość XXL.pdf 109.46 KB
Additional file
Osobowość XXL oswiadczenie.pdf 208.46 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.276
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?