Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia

Maciej Kryszczuk , Michał Wenzel

Abstract

The scientific and technological revolution, as well as rapid acceleration in business processes on a global scale, affect labour and capital in an asymmetrical manner. Capital is inherently more flexible than human beings, who, in addition to economic constraints, live in a network of social relations. The position of the working class is additionally weakened by process automation, replacing workers by increasingly intelligent robots. The authors’ intention is to sketch a sequence of cause and effect of these processes: describe the basic aspects of the transformation of the labour market, their impact on trade unions, and outline the future outlook for the trade union movement.
Author Maciej Kryszczuk
Maciej Kryszczuk,,
-
, Michał Wenzel (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Michał Wenzel,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesZarządzanie Publiczne, ISSN 1898-3529, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (41)
Pages19-34
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish stosunki pracy, związki zawodowe, zmiana technologiczna, rynek pracy
Keywords in Englishindustrial relations, trade unions, technological change, labour market
Abstract in PolishPostęp naukowo-technologiczny i przyspieszenie procesów gospodarczych w skali globalnej dotykają pracy i kapitału w stopniu asymetrycznym. Kapitał jest z natury bardziej mobilny niż ludzie, żyjący – poza uwarunkowaniami ekonomicznymi – także w sieci relacji społecznych. Pozycję klasy pracowniczej osłabiają do pewnego stopnia (choć też oferują znaczące możliwości) procesy automatyzacji, zastępowania pracowników coraz bardziej inteligentnymi robotami. Naszą intencją jest naszkicować ciąg przyczynowo-skutkowy tych procesów: opisać podstawowe aspekty przemian rynku pracy, ich wpływ na związki zawodowe i zarysowujące się perspektywy przemian w ruchu związkowym (zalążki ich powrotu).
DOIDOI:10.15678/ZP.2017.41.3.02
Languagepl polski
File
M. Wenzel Związki zawodowe - ART.pdf 38.58 KB
M. Wenzel Związki zawodowe - oswiadczenie.pdf 425.09 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?