Dynamika wiedzy politycznej Polaków

Marta Żerkowska-Balas , Mateusz Zaremba , Mikołaj Cześnik

Abstract

The main objective of the present paper is to examine various aspects of political knowledge in Poland. First, we are interested to know what sociodemographic traits determine the level of political knowledge. Second, we want to describe the dynamics of political knowledge: we want to discover whether and how its level changes during democratic consolidation in Poland. Last but not least, we test the hypothesis related to political knowledge infl uence on propensity to vote. In the empirical part we use PNES 1997-2015 data. Due to numerous limitations of traditional measure of political knowledge – battery of questions about political facts – we test alternative measure of the phenomenon, based on the accuracy of estimating the political party’s position in the multidimensional space of political competition. Our results suggest that Poles’ political knowledge and its relationship with important socio-political variables does not change over time. What is more, the new index of political knowledge has proven to be an important determinant of electoral behaviour which increases a propensity to vote.
Author Marta Żerkowska-Balas (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marta Żerkowska-Balas,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Mateusz Zaremba (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mateusz Zaremba,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Mikołaj Cześnik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mikołaj Cześnik,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Issue year2017
No3 (226)
Pages7-31
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishwiedza polityczna; dynamika wiedzy politycznej; głosowanie; zachowania wyborcze
Keywords in Englishpolitical knowledge; dynamics of political knowledge; voting; electoral behaviour
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishW artykule zajmujemy się badaniem wiedzy politycznej Polaków: jej determinantami, dynamiką oraz wpływem na zachowania polityczne. Mówiąc bardziej szczegółowo, interesuje nas po pierwsze, od czego zależy poziom posiadanej wiedzy o polityce, po drugie, jak poziom wiedzy o polityce zmienia się w czasie wraz z postępującą demokratyzacją i konsolidacją systemu demokratycznego w Polsce, po trzecie weryfikujemy wpływ tej zmiennej na skłonność do głosowania w wyborach. Podstawą przeprowadzonych analiz empirycznych są dane PGSW z lat 1997–2015. Mając na uwadze niedoskonałość tradycyjnie stosowanej miary wiedzy o polityce, jaką jest bateria pytań o fakty, w analizach wykorzystujemy alternatywną miarę, opartą na trafności oszacowania pozycji partii politycznych w wielowymiarowej przestrzeni rywalizacji politycznej. Nasze wyniki sugerują, że wiedza polityczna Polaków nie zmienia się zasadniczo w czasie, trwałe są także relacje wiedzy politycznej Polaków z ważnymi charakterystykami społeczno-politycznymi. Stworzony przez nas indeks wiedzy politycznej sprawdza się jako istotna zmienna niezależna, wyjaśniająca zachowania wyborcze: zgodnie z oczekiwaniami wyższy poziom wiedzy politycznej zwiększa skłonność do głosowania w wyborach.
Languagepl polski
File
M. Żerkowska-Balas, M. Cześnik Dynamika wiedzy politycznej Polaków ART.pdf 1.11 MB
M. Żerkowska-Balas, Dynamika wiedzy politycznej Polaków - oswiadczenie.pdf 326.6 KB
M. Cześnik Dynamika wiedzy politycznej Polaków - oświadczenie.pdf 326.16 KB
M. Zaremba Dynamika wiedzy politycznej Polaków - oświadczenie.pdf 365.45 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.345; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*8 (2020-12-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?