Eksperymentalne badanie zjawiska mikroekspresji. Doniesienie z badań

Rafał Ohme , Anna Niemczyk , Joanna Ulatowska

Abstract

Czy umiejętności percepcyjne związane z przetwarzaniem podprogowych informacji mimicznych wykryte w badaniach laboratoryjnych występują także w sytuacjach społecznych związanych z procesami formułowania wrażenia na temat innych osób? Niniejszy artykuł udziela pozytywnej odpowiedzi na to pytanie i przedstawia propozycję paradygmatu badań nad percepcją nieuświadomionych sygnałów mimicznych. Uczestnicy dwóch pilotażowych eksperymentów mieli za zadanie wypowiedzenie się na temat oglądanego filmu wideo oceniając występującą w nich osobę oraz treść przekazywanego przez nią komunikatu. W grupie eksperymentalnej, w wybranych miejscach filmu, wklejana była pojedyncza klatka (trwająca 33ms) ze zdjęciem tej samej osoby wyrażającej emocje (strachu lub złości). Okazało się, iż podprogowe oddziaływanie bodźcami strachu i złości modyfikuje sądy dotyczące treści komunikatu. W obu eksperymentach nie odnotowano podobnej zależności dla ogólnej oceny nadawcy. Wierzymy, że w przyszłości paradygmat pozwoli na eksperymentalne testowanie zjawiska mikroekspresji.
Autor Rafał Ohme
Rafał Ohme
-
, Anna Niemczyk (Wydział Psychologii)
Anna Niemczyk
- Wydział Psychologii
, Joanna Ulatowska ()
Joanna Ulatowska
- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Rok wydania2008
Tom46
Nr2
Paginacja19-26
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Językpl polski
Plik
Eksperymentalne_tekst.pdf 542.01 KB
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?