Wybrane skutki wykluczenia społecznego

Kamila Madeja-Bień , Małgorzata Gamian-Wilk

Abstract

The article provides an overview of knowledge on social exclusion. It presents the dominant theoretical models describing this phenomenon. The meaning and importance of the sense of belonging and social support from a group is discussed. The possible consequences of social exclusion are then presented, and particularly the negative outcomes are highlighted. Both empirical findings and real life examples showing the occurrence of two different responses to social exclusion: aggression and prosocial behavior are described. Finally, the directions of further research on the ostracism phenomenon are presented.
Author Kamila Madeja-Bień
Kamila Madeja-Bień,,
-
, Małgorzata Gamian-Wilk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Małgorzata Gamian-Wilk,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2017
Vol20
No4(80)
Pages45-58
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwykluczenie społeczne, ostracyzm, odrzucenie, skutki wykluczenia społecznego
Keywords in Englishsocial exclusion, ostracism, rejection, the effects of social exclusion
Abstract in PolishArtykuł stanowi przegląd wiedzy na temat problematyki wykluczenia społecznego. Przedstawiono w nim dominujące modele teoretyczne opisujące to zjawisko. Omówiono znaczenie i wartość przynależności i wsparcia grupy społecznej. Następnie zaprezentowano możliwe skutki wykluczenia społecznego, wskazując na jego negatywne konsekwencje. Przedstawiono również wyniki badań, świadczące o istnieniu dwóch różnych sposobów postępowania jako skutków wykluczenia: agresji lub zachowań prospołecznych. Zaprezentowano także kierunki dalszych badań nad fenomenem ostracyzmu.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_3.pdf
Languagepl polski
File
37. Madeja-Bien_Gamian-Wilk_TCE_ostracysm_2017_80_3.pdf 390.31 KB
Additional file
37a. Gamian-Wilk_oświadczenie.pdf 95.35 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?