Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce – przegląd literatury

Anzhela Popyk , Marta Buler

Abstract

The discussion about the immigrant children appears more and more often in a Polish discourse. The trend of the migration has been changing from a temporary to the permanent. Long term migration is often characterized by the family reunification and moving together. Family migration increases the number of the immigrant children coming to Poland. Regarding the change of the demographic and cultural situation in a host country, some changes have been introduced to help the immigrants experience a smooth adaption and integration process. Those changes were implemented on both state (migration and educational policies, determination of a legal stay) and local (multicultural education at schools, integration programmes and support to the immigrants) levels. Although the percentage of the immigrant children in polish school is relatively low, still many researchers and scholars are interested in it. This article presents different aspects and approaches towards the transnational childhood and the situation of the immigrant children in contemporary Poland. It summarizes three levels of analysis of young new-comers adaptation process: macro, mezzo and micro.
Autor Anzhela Popyk (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Anzhela Popyk
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
, Marta Buler (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Marta Buler
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Paginacja34-49
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Książka Szymczyk Paulina, Maciąg Monika (red.): Społeczne i gospodarcze skutki migracji: analiza wybranych aspektów, 2018, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, ISBN 978-83-65932-28-0, 95 s.
Transnarodowe dziecinstwo_w_Społeczne i gospodarcze skutki.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Słowa kluczowe w języku polskimtransnarodowe dzieciństwo, migracja, dzieci-imigranci, adaptacja.
Słowa kluczowe w języku angielskimtransnational childhood, migration, immigrant children, adaptation.
Streszczenie w języku polskimTemat imigrantów coraz częściej pojawia się w literaturze i dyskursie. We współczesnej Polsce zmieniają się tendencje imigracji od sezonowej/zarobkowej do migracji trwałej. Migracje długoterminowe często wiążą się z łączeniem rodzin, a tym samych zwiększeniem liczby dzieci-imigrantów w Polsce. W odpowiedzi na nową sytuację demograficzną i społeczną, zostają wprowadzone zmiany na poziomie krajowym (polityka migracyjna, system edukacji, legalizacja pobytu dzieci i małżonków) oraz lokalnym (różne podejścia edukacji międzykulturowej, integracja dzieci i rodzin oraz wsparcie dzieci-imigrantów). Chociaż odsetek dzieci-imigrantów w polskich szkołach jest jeszcze stosunkowo niski, temat jest obiektem zainteresowania dużej liczby badaczy. Niniejszy przegląd literatury obejmuje różne aspekty i podejścia do transnarodowego dzieciństwa i sytuacji dzieci-imigrantów we współczesnej Polsce. Artykuł przedstawia trzy poziomy: makro, mezo i mikro, poprzez pryzmat których analizowana jest adaptacja młodych obcokrajowców w Polsce.
Językpl polski
Plik
Transnarodowe dzieciństwo.pdf 616.23 KB
Pliki dodatkowe
osw_Popyk.pdf 42.49 KB
osw_Buler.pdf 34.49 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?