Nireńska : o kruchości archiwum i ciele tańczącym tu i teraz

Katarzyna Bojarska

Abstract

The point of departure for this article is the question of the possibility of a biography of a woman – an artist – a survivor of the Holocaust. This question is answered through the juxtaposition of two attempts to examine the history of the life and art of Pola Nireńska, which came into circulation more or less at the same time. One of them is an artistic project: the cooperation of a choreographer, dancer and visual artist – Druga natura Grzywnowicz / Siniarska / Wolinska, while the other is a written biography by Weronika Kostyrko entitled Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. The author reconstructs the assumptions of both of these projects, the way they treat Nireńska and poses fundamental questions about the meaning of biography today, taking into account both the most recent diagnoses from the field of biographical writing, such as trauma theory and Holocaust research.
Autor Katarzyna Bojarska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Katarzyna Bojarska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Inne wersje tytułuNireńska : On the Vulnerability of the Archive and Body Dancing Here and Now
Tytuł czasopisma/seriiPamiętnik Teatralny, ISSN 0031-0522, (N/A 40 pkt)
Rok wydania2020
Tom275
Nr3
Paginacja209-224
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimPola Nireńska, taniec nowoczesny, biografia, kobieta, sztuka, Zagłada
Słowa kluczowe w języku angielskimPola Nireńska, modern dance, biography, women, art, Holocaust
Streszczenie w języku polskimPunktem wyjścia do refleksji nad możliwością biografii kobiety – artystki – ocalałej z Zagłady jest zestawienie dwóch projektów będących próbą zmierzenia się z historią życia i sztuką Poli Nireńskiej, które weszły do obiegu mniej więcej w tym samym czasie. Jednym z nich jest projekt artystyczny: współpraca choreografki, tancerki i artystki wizualnej – Druga natura Grzywnowicz / Siniarska / Wolińska, drugim zaś reportaż biograficzny Weroniki Kostyrko zatytułowany Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. Autorka rekonstruuje założenia obu projektów, sposób, w jaki traktują one Nireńską, i stawia zasadnicze pytania o sens biografii dziś, uwzględniając najnowsze rozpoznania zarówno z pola pisarstwa biograficznego, jak i z teorii traumy i badań nad Zagładą.
DOIDOI:10.36744/pt.508
URL https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/508/367
Języken angielski
Plik
pamietnik_teatralny_bojarska.pdf 1.51 MB
KATARZYNA BOJARSKA osw_2.pdf 283.32 KB
Punktacja (całkowita)40
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?