Nireńska : o kruchości archiwum i ciele tańczącym tu i teraz

Katarzyna Bojarska

Abstract

The point of departure for this article is the question of the possibility of a biography of a woman – an artist – a survivor of the Holocaust. This question is answered through the juxtaposition of two attempts to examine the history of the life and art of Pola Nireńska, which came into circulation more or less at the same time. One of them is an artistic project: the cooperation of a choreographer, dancer and visual artist – Druga natura Grzywnowicz / Siniarska / Wolinska, while the other is a written biography by Weronika Kostyrko entitled Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. The author reconstructs the assumptions of both of these projects, the way they treat Nireńska and poses fundamental questions about the meaning of biography today, taking into account both the most recent diagnoses from the field of biographical writing, such as trauma theory and Holocaust research.
Author Katarzyna Bojarska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Katarzyna Bojarska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
Other language title versionsNireńska : On the Vulnerability of the Archive and Body Dancing Here and Now
Journal seriesPamiętnik Teatralny, ISSN 0031-0522, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol275
No3
Pages209-224
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishPola Nireńska, taniec nowoczesny, biografia, kobieta, sztuka, Zagłada
Keywords in EnglishPola Nireńska, modern dance, biography, women, art, Holocaust
Abstract in PolishPunktem wyjścia do refleksji nad możliwością biografii kobiety – artystki – ocalałej z Zagłady jest zestawienie dwóch projektów będących próbą zmierzenia się z historią życia i sztuką Poli Nireńskiej, które weszły do obiegu mniej więcej w tym samym czasie. Jednym z nich jest projekt artystyczny: współpraca choreografki, tancerki i artystki wizualnej – Druga natura Grzywnowicz / Siniarska / Wolińska, drugim zaś reportaż biograficzny Weroniki Kostyrko zatytułowany Tancerka i Zagłada. Historia Poli Nireńskiej. Autorka rekonstruuje założenia obu projektów, sposób, w jaki traktują one Nireńską, i stawia zasadnicze pytania o sens biografii dziś, uwzględniając najnowsze rozpoznania zarówno z pola pisarstwa biograficznego, jak i z teorii traumy i badań nad Zagładą.
DOIDOI:10.36744/pt.508
URL https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/508/367
Languageen angielski
File
pamietnik_teatralny_bojarska.pdf 1.51 MB
KATARZYNA BOJARSKA osw_2.pdf 283.32 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?