Podróż w nieznane. Analiza systemu orientacji wizualnej terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu

Małgorzata Ciesielska

Abstract

Airports are important communication points. They are visited by millions of people from different cul-tures, therefore it’s essential to have a well-functioning information system. The design of communication in space is not only about pictograms, inscriptions, and signs. It is primarily the information that makes us know where we are, and where we should go. Otherwise, it’s only data, which without context is irrelevant. The ana-lysis of the information and visual orientation system in the public domain of the Wroclaw Airport revealed numerous errors in all dimensions – graphic, semiotic, typographic, and function. The study also found that pictograms are difficult to understand by respondents. Subsequent typographic analysis revealed errors in typographic systems, lack of consistency and breach of basic principles. The last part of this article is devoted to the concept of system usability, for example how well it guides travelers. Both deficiencies and overlap-ping information have been found, its poor clarity and visibility, as well as wrong placement, make it difficult to orientate in this space. The results of the analysis showed how design errors affect reception and understanding of the message by the recipient. This article was writ-ten for educational purposes and apart from pointing out errors and posing questions, introduces concepts, principles, and examples of solutions for the design of information and orientation systems
Author Małgorzata Ciesielska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Małgorzata Ciesielska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Other language title versionsAnalysis of the information system and visual orientation of the Airport Terminal in Wrocław
Pages177-203
Publication size in sheets1.3
Book Wszołek Mariusz, Grech Michał, Siemes Annette (eds.): Projektowanie komunikacji vol. 1, Projektowanie komunikacji, 2018, Wydawnictwo Libron, ISBN 978-83-65705-64-8, 319 p.
Keywords in Polishsystem informacji wizualnej, system orientacji wizualnej, piktogram, typografia, orientacja, odnajdywanie drogi
Keywords in Englishvisual information system, visual orientation system, pictogram, typography, orientation, wayfinding
Abstract in PolishPorty lotnicze są ważnymi punktami komunikacyjnymi współczesnego świata, są to miejsca skupiające duże grupy ludzi, gdzie przenika się wiele kultur, dlatego bezwzględnie wymagają sprawnej komunikacji wizualnej. Projekt systemu orientacji w przestrzeni to nie tylko piktogramy, napisy i tabliczki, to przede wszystkim taka komunikacja, która sprawia, że wiemy, gdzie jesteśmy i gdzie mamy iść, w przeciwnym razie mamy do czynienia zdanymi, które bez kontekstu są bez znaczenia. Analiza systemu orientacji wizualnej znajdującego się w ogólnodostępnej części Portu Lotniczego we Wrocławiu wykazała liczne błędy w następujących wymiarach – graficznym, semiotycznym, typograficznym i użytkowym. Piktogramy znajdujące się na wrocławskim lotnisku nie są spójne w zakresie graficznym – różnią się układem, proporcjami, sposobem budowania kształtów czy grubością linii. Znaki mają także dużo niepotrzebnych detali, które zaburzają ich odbiór. Ponadto badanie wykazało, że piktogramy są trudne w zrozumieniu przez odbiorców. Podczas analizy typograficznej znaleziono m.in. błędy w układach typograficznych, brak konsekwencji i łamanie podstawowych zasad typograficznych. Ostatnia część jest poświęcona funkcji użytkowej systemu, czyli temu, jak sprawnie za jego pomocą można się poruszać. W oma-wianym systemie znaleziono zarówno braki, jak i nad-miar informacji, a ich słaba wyrazistość i widoczność oraz często nieodpowiednie rozmieszczenie nie sprzyjają orientacji w tej przestrzeni.Wyniki analizy dobrze ilustrują, jak błędy projektowe wpływają na odbiór oraz rozumienie komunikatu przez odbiorcę. Materiał ten ma charakter edukacyjny, poza wskazywaniem błędów i stawianiem pytań wprowadza pojęcia, zasady i przykłady rozwiązań w zakresie projektowania systemów informacji i orientacji
Languagepl polski
File
Podroz_tekst.pdf 1.38 MB
podroz_oswiadczenie_ciesielska.pdf 600.92 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?