Relacje rodzinne a aktywność obywatelska wśród adolescentów – pośrednicząca rola nadziei na sukces

Anna Zalewska , Luiza Wiśniewska

Abstract

W badaniu analizowano, w jaki sposób aktywność obywatelska (zachowania obywatel-skie) uczniów szkół średnich jest powiązana z relacjami w ich rodzinach i ich nadzieją na sukces (przekonaniem o sobie jako konstruktem osobowości). Zbadano 155 uczniów (98 dziewcząt; 99 licealistów i 56 uczniów technikum w Szczecinie), którzy wypełnili: Kwestionariusz Zachowań Obywatelskich, Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Moja Rodzina – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wszystkie wymiary relacji rodzinnych (komunikacja, tożsamość, autonomia i spójność) były dodatnio powiązane z nadzieją na sukces i aktywnością obywatelską, z wyjątkiem aktywności politycznej. Nadzieja na sukces wiązała się dodatnio z ogólną aktywnością obywatelską, bierną formą obywatel-stwa i wymiarami aktywnego obywatelstwa (z wyjątkiem aktywności zorientowanej na zmiany). Większa spójność oraz autonomia w rodzinie były predyktorami większej nadziei na sukces i wiązały się z silniejszą aktywnością na rzecz zmian (tylko bezpo-średnio), polityczną (tylko pośrednio poprzez większą nadzieję) oraz społeczną i osobi-stą (bezpośrednio i pośrednio). Dobre relacje rodzinne są korzystne dla rozwoju nadziei na sukces oraz postawy zaangażowania obywatelskiego, obejmującej wszystkie formy obywatelstwa: pasywną, półaktywną i aktywną.
Author Anna Zalewska (Wydział Psychologii w Warszawie)
Anna Zalewska,,
- Wydział Psychologii w Warszawie
, Luiza Wiśniewska
Luiza Wiśniewska,,
-
Journal seriesPrzegląd Psychologiczny, [The Review of Psychology, Przegląd Psychologiczny], ISSN 0048-5675, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol63
No1
Pages49-63
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzachowania obywatelskie; młodzież; nadzieja na sukces; rodzina.
URL https://www.kul.pl/tom-63-nr-1-vol-63-1,art_92176.html
Languagepl polski
File
przeglad_psychologiczny_Zalewska.pdf 1.58 MB
Additional file
osw_Zalewska.pdf 227.52 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?