Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji

Leszek Koczanowicz

Abstract

The aim of the article is to analyze the resistance to the oppressive power in the everyday life with the stress on bodily practices which become the vehicle of emancipation. The article explores two important, but never adequately researched, theoretical fields: the body as a vehicle of social critique and the relation between everydayness and politics. I would like to address these two issues by discussing the debates on them unfolding in the contemporary social sciences and humanities. This will enable me to identify the existing gaps and suggest how they could be bridged. The main argument of the article is that we need an adequate concept of the relations between the body and power, which can emerge from the pragmatist tradition, developed and improved in this respect by Richard Shusterman’s neo-pragmatism.
Author Leszek Koczanowicz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Leszek Koczanowicz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Other language title versionsSomesthetics, somapower, and microphysics of emancipation
Journal seriesPrace Kulturoznawcze, ISSN 0860-6668, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishciało, emancypacja, życie codzienne, polityka, kultura
Keywords in Englishpower, body, emancipation, everyday life, politics
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza oporu w stosunku do opresyjnej władzy w życiu codziennym z naciskiem na praktyki cielesne, które stają się narzędziem emancypacji. Artykuł eksploruje dwa ważne, lecz wciąż niedostatecznie interpretowane pola badawcze: ciało jako wehikuł krytyki społecznej i relacje między życiem codziennym a polityką. Oba te pola są analizowane poprzez dyskusje, które odbywają się we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych. Umożliwia to odsłonięcie istniejących luk i sugerowanie, jak mogą być zapełnione. Główną tezą artykułu jest, że potrzebujemy adekwatnej koncepcji związków między ciałem i władzą, która może wyłonić się z tradycji pragmatycznej rozwijanej i wzbogacanej pod tym względem w neopragmatyzmie Richarda Shustermana.
DOIDOI:10.19195/0860-6668.23.1.6
URL http://pkult.wuwr.pl/catalog/-30
Languagepl polski
File
Somaestetyka_Oswiadczenie.pdf 104.14 KB
Somaestetyka_tekst.pdf 1,000.54 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?