Relacje z rodzicami a motywy bycia w związku. Analiza i interpretacja monologów osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym

Dariusz Kuncewicz , Paulina Kardel

Abstract

Celem badania z udziałem osób wychowujących się w rodzinie z problemem alkoholowym było wyłonienie kluczowych tematów narracji o ich relacjach z rodzicami w okresie dorastania oraz eksploracja powiązań między tymi narracjami a narracjami o motywach bycia w związku. W badaniu o charakterze jakościowym wzięło udział 7 osób (4 kobiety i 3 mężczyzn) przebywających w związku partnerskim. Osoby badane poproszono, aby wypowiedziały się w formie monologu na temat ich relacji z rodzicami w okresie dorastania oraz motywów bycia w związku ze swoim partnerem. Transkrypcje wypowiedzi zostały poddane analizie i interpretacji z użyciem procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów (Kuncewicz i in. 2016). Powtarzalne wyniki wskazują na: pomijanie lub powierzchowne traktowanie okresu dorastania, traumy rodzinne, słabe/ przerwane więzi z rodzicami, duże zaangażowanie w sprawy rodziny oraz pomijanie/niewielkie znaczenie tematu uzależnienia. W sześciu wypowiedziach o motywach bycia z partnerem ujawniły się próby zmiany wzorców relacji z rodzicem lub rodzicami; w dwóch wzorce te wyraźnie, w sposób refleksyjny bądź bezrefleksyjny, były odtwarzane
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Paulina Kardel
Paulina Kardel,,
-
Other language title versionsRelationships with Parents and Motives for Being in a Relationship. Analysis and Interpretation of Monologues of People Growing Up in a Family with an Alcohol Problem
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, ISSN 0867-2040, e-ISSN 2449-8521, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol31
No1
Pages183-197
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrodzina z problemem alkoholowym; DDA; narracje; związek partnerski
DOIDOI:10.17951/j.2018.31.1.183-197
URL https://journals.umcs.pl/j/article/view/6799
Languagepl polski
File
Relacje z rodzicami a motywy bycia w związku.pdf 227.17 KB
Additional file
Oświadczenie_D.Kuncewicz_Relacje z rodzicami.pdf 16.64 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?