Nowe spojrzenie na standardy kształcenia na pięcioletnich studiach psychologicznych. Założenia, doświadczenia, nowe wyzwania

Jerzy Brzeziński , Dariusz Doliński , Jan Strelau

Abstract

Kształcenie psychologów w Polsce odbywa się na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, studia te obejmują nie mniej niż 2500-2600 godzin (standardy Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej i Państwowej Komisji Akredytacyjnej) i kończą się otrzymaniem przez absolwenta dyplomu magistra psychologii. Środowisko polskich psychologów akademickich od lat dba i zabiega o to, by kształcenie psychologów w naszym kraju miało charakter spójny z tym, co ma miejsce w USA i Zachodniej Europie. Spójność ta dotyczy tak form kształcenia, jak i treści programowych, obowiązujących studentów. Autorzy zawarli w artykule postulat spojrzenia na standardy kształcenia z czterech perspektyw: metodologicznej, etycznej, teoretycznej i aplikacyjnej. Dowodzą w artykule, że tylko łącznie ich uwzględnienie pozwala na opracowanie spójnej i nowoczesnej wizji kształcenia psychologów. Absolwent psychologii nie może być tylko praktykantem ani tylko teoretykiem. Musi posiadać wiedzę i umiejętności stosowania jej w różnych dziedzinach życia społecznego zgodnie z rygorami metodologicznymi i etycznymi. Stanowi to ogromne wyzwanie dla tych, którzy psychologii nauczają.
Author Jerzy Brzeziński
Jerzy Brzeziński,,
-
, Dariusz Doliński
Dariusz Doliński,,
-
, Jan Strelau (Wydział Psychologii)
Jan Strelau,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2004
Vol10
No2
Pages205-219
Publication size in sheets0.7
Languagepl polski
File
nowe spojrzenie_tekst.pdf 1.34 MB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*10 (2021-01-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?