Młodzi dorośli łączący studia z pracą. Studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS

Justyna Sarnowska , Izabela Grabowska

Abstract

The simultaneous combining of studying with work fuses the two areas of human activ‐ ity. The qualitative study of graduates from sociology and cultural studies of a selected university in Poland showed that the transfer of knowledge, skills and competences is not unidirectional: from education to the workplace only but also multidirectional and reciprocal: from work to education. This dual ways of transfer can reinforce the effectiveness of studying in a modern university. The outcome of these multilateral transfers are skills and tacit competences which can form a kind of a value added to the process of general education. This activity might also have some side effects such as: lack of time and vitality to study and delays in submissions at every stage of studying but especially in submitting the final thesis.
Author Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Justyna Sarnowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesGórnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., ISSN 0072-5013, e-ISSN 2353-9658, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol9
No1
Pages47-62
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmłodzi dorośli, studia, praca, transfer kompetencji, kompetencje ukryte (tacit com‐ petences)
Keywords in Englishyoung adults, studies, work, transfer of competences, tacit competences
Abstract in PolishŁączenie edukacji z pracą powoduje przenikanie się obu obszarów. Badanie jakoś‐ ciowe z absolwentami socjologii i kulturoznawstwa wybranej uczelni wyższej pokazało, że transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji odbywa się nie tylko w jedną stronę, tzn. z edukacji do pracy, ale również z pracy do edukacji, co może zwiększać efektywność studiowania w nowoczesnym uniwersytecie. Efektem obustronnych transferów są tzw. umiejętności i kompetencje ukryte, które mogą stanowić wartość dodaną łączenia edukacji z pracą. Taka aktywność może jednak przynosić efekty uboczne, objawiające się brakiem czasu i siły do uczenia się oraz opóźnieniami związanymi z obroną prac dyplomowych.
Languagepl polski
File
J. Sarnowska, I. Grabowska Młodzi dorośli - ART.pdf 1.01 MB
J. Sarnowska, I. Grabowska Młodzi dorośli - oswiadczenie.pdf 397.48 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?