Młodzi dorośli łączący studia z pracą. Studium przypadku absolwentów socjologii i kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS

Justyna Sarnowska , Izabela Grabowska

Abstract

The simultaneous combining of studying with work fuses the two areas of human activ‐ ity. The qualitative study of graduates from sociology and cultural studies of a selected university in Poland showed that the transfer of knowledge, skills and competences is not unidirectional: from education to the workplace only but also multidirectional and reciprocal: from work to education. This dual ways of transfer can reinforce the effectiveness of studying in a modern university. The outcome of these multilateral transfers are skills and tacit competences which can form a kind of a value added to the process of general education. This activity might also have some side effects such as: lack of time and vitality to study and delays in submissions at every stage of studying but especially in submitting the final thesis.
Autor Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Justyna Sarnowska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiGórnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., ISSN 0072-5013, e-ISSN 2353-9658, (B 6 pkt)
Rok wydania2018
Tom9
Nr1
Paginacja47-62
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimmłodzi dorośli, studia, praca, transfer kompetencji, kompetencje ukryte (tacit com‐ petences)
Słowa kluczowe w języku angielskimyoung adults, studies, work, transfer of competences, tacit competences
Streszczenie w języku polskimŁączenie edukacji z pracą powoduje przenikanie się obu obszarów. Badanie jakoś‐ ciowe z absolwentami socjologii i kulturoznawstwa wybranej uczelni wyższej pokazało, że transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji odbywa się nie tylko w jedną stronę, tzn. z edukacji do pracy, ale również z pracy do edukacji, co może zwiększać efektywność studiowania w nowoczesnym uniwersytecie. Efektem obustronnych transferów są tzw. umiejętności i kompetencje ukryte, które mogą stanowić wartość dodaną łączenia edukacji z pracą. Taka aktywność może jednak przynosić efekty uboczne, objawiające się brakiem czasu i siły do uczenia się oraz opóźnieniami związanymi z obroną prac dyplomowych.
Językpl polski
Plik
J. Sarnowska, I. Grabowska Młodzi dorośli - ART.pdf 1.01 MB
J. Sarnowska, I. Grabowska Młodzi dorośli - oswiadczenie.pdf 397.48 KB
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?