Efekty społecznych przekazów migracyjnych (SOCIAL REMITTANCES) w polskich społecznościach lokalnych

Izabela Grabowska , Ewa Jaźwińska

Abstract

Some of us learn more from numbers and some of us learn more from life stories of people which are deeply hidden in statistical data (Putnam 2015). The national statistics show that since the EU enlargement in May 2004 more than 2.3 million Poles went abroad. The histories of local communities, families and individuals are hidden in these quantitative data. The aim of this article is in-depth analysis of collective and individual outcomes of social remittances- all non-material acquisitions which migrants transfer from abroad to places where they departed from. The article is based on the methodology of transnational multisited qualitative longitudinal study which was repeated in three waves in selected localities in Podlasie, Silesia and Lower Silesia. The transnational optic of this study was realized in the simultaneous interviews conducted with selected representatives of these spotted local communities both at destination in the UK and at their origins in Poland.
Autor Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Ewa Jaźwińska
Ewa Jaźwińska
-
Tytuł czasopisma/seriiStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Rok wydania2017
Tom1(224)
Paginacja139-165
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.3
Słowa kluczowe w języku polskimmigranci; społeczności lokalne; społeczne przekazy migracyjne; transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie podłużne
Słowa kluczowe w języku angielskimmigrants; local communities; social remittances; transnational multisited qualitative longitudinal study
Klasyfikacja ASJC3312 Sociology and Political Science
Streszczenie w języku polskimOd Unii Europejskiej z Polski wyjechało około 2,3 mln osób. Za tymi danymi kryją się historie społeczności lokalnych, rodzin, indywidualnych migrantów. Celem tego artykułu jest pogłębiona analiza zbiorowych i indywidualnych efektów społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych, czyli wszystkie niematerialne nabytki, które migranci przywożą z zagranicy do miejsc, z których wyjechali. Artykuł opiera się na transnarodowym wielostanowiskowym jakościowym badaniu powtórzonym, zwanym również badaniem podłużnym (transnational multisited qualitative longitudinal study), które zostało trzykrotnie przeprowadzone w trzech społecznościach lokalnych: na Podlasiu, Górnym Śląsku i Dolnym Śląsku. Transnarodowość badania polegała na symultanicznym przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami tych społeczności, przebywającymi na migracji w Wielkiej Brytanii w czasie badań w wysyłających społecznościach lokalnych.
URL http://studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2017_nr1_s.139_165.pdf
Językpl polski
Plik
I. Grabowska-Lusińska Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych ART.pdf 345.31 KB
I. Grabowska-Lusińska Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych - oświadczenie.pdf 191.62 KB
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.408; Impact Factor WoS: 2012 = 0.024 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?