W jaki sposób komunikować ryzyko związane ze smogiem? Wpływ formatu oraz treści komunikatu na percepcję ryzyka oraz działań zapobiegawczych

Joanna Malcherek-Łabiak , Angelika Olszewska , Agata Sobków

Abstract

Smog jest poważnym zagrożeniem, a jego skutki są odroczone w czasie. Trudność z wyobrażeniem sobie konsekwencji smogu oraz brak zrozumienia mechanizmu ich powstawania mogą dodatkowo sprzyjać zaniżonym ocenom ryzyka związanego ze smogiem. Badania z obszaru komunikacji ryzyka wskazują na to, że format przekazywania informacji o ryzyku może mieć znaczenie, a przedstawianie informacji w formacie frekwencyjnych pomocy wizualnych może zwiększać rozumienie prawdopodobieństwa i ryzyka. W celu sprawdzenia, które czynniki mogą wpłynąć na percepcję ryzyka związanego ze smogiem oraz na subiektywną ważność różnych działań rozmywających (zmniejszających) to ryzyko, przeprowadziłyśmy badanie, w którym manipulowałyśmy zarówno formatem (tekstowym vs graficznym) prezentacji informacji o smogu, jak i treścią (konsekwencje smogu vs konsekwencje oraz przyczyny smogu). Wyniki pokazały, że format prezentacji informacji nie miał znaczenia ani dla percepcji ryzyka, ani dla ważności zabezpieczeń przed tym ryzykiem. Zawarcie w komunikacie informacji o przyczynach smogu zwiększyło natomiast subiektywną ważność różnych działań, które mogą zmniejszać zarówno smog, jak i jego wpływ na zdrowie.
Autor Joanna Malcherek-Łabiak
Joanna Malcherek-Łabiak
-
, Angelika Olszewska (Filia we Wrocławiu / Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Angelika Olszewska
- Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Agata Sobków (Filia we Wrocławiu / Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Agata Sobków
- Wydział Psychologii we Wrocławiu
Inne wersje tytułuCommunicating Risk Associated with Smog – The Role Information Format and Content Play on the Perception of Risk and Preventive Actions
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Rok wydania2018
Nr13
Paginacja49-65
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimsmog, percepcja ryzyka, komunikacja ryzyka, format komunikatu
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2018.13.04
Językpl polski
Plik
W jaki_tekst.pdf 296.3 KB
W jaki_oswiadczenie_AO.jpg 541.53 KB
W jaki_Oswiadczenie_AS.pdf 670.55 KB
Punktacja (całkowita)8
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?