Możliwość zmiany decyzji jako strategia redukcji dysonansu pozakupowego

Aleksandra Łysiak , Agata Gąsiorowska

Abstract

The aim of this article was to examine whether the consumer’s ability to change his mind after the decision of choosing a product would be an effective strategy to reduce post-decision dissonance. An on-line experiment was conducted with three groups. In the control group, the information was presented so as to not cause dissonance, while in two experimental conditions, additional information was provided on the selected and rejected options in order to heighten the dissonance level. In one of these conditions, participants also had the opportunity to change their minds and take advantage of the potential strategies to reduce dissonance, while the other condition did not have that option. It was shown that people who have the ability to change the decision (although did not use this option) felt less dissonance, were willing to change their decision, and were more certain about the choice taken than those who did not have such a possibility.
Author Aleksandra Łysiak
Aleksandra Łysiak,,
-
, Agata Gąsiorowska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Other language title versionsThe possibility of changing decisions as a strategy to reduce post-purchase dissonance
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol9
Pages39-49
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdysonans pozakupowy, zmiana decyzji, zachowania konsumenckie.
Keywords in Englishpost purchase dissonance, decision change, consumer behaviour.
Abstract in PolishCelem badania przedstawionego w niniejszym artykule było sprawdzenie, czy możliwość zmiany zdania przez konsumenta po podjęciu decyzji o wyborze produktu będzie efektywną strategią redukowania dysonansu podecyzyjnego. W ramach badania przeprowadzono eksperyment internetowy w trzech grupach. W grupie kontrolnej informacje były przedstawione w taki sposób, aby nie wywoływać dysonansu, natomiast w grupach eksperymentalnych przedstawiano dodatkowe informacje o wybranych i odrzuconych opcjach tak, aby dysonans się pojawił. W jednej z grup osoby badane miały możliwość zmiany zdania i skorzystania ze strategii redukcji dysonansu, natomiast w drugiej grupie tej możliwości nie miały. Wykazano, że osoby, które miały możliwość zmiany podjętej decyzji (choć jej nie wykorzystały), odczuwały mniejszy dysonans pozakupowy oraz mniejszą chęć zmiany decyzji, a także były bardziej pewne co do podjętego wyboru niż osoby, które nie miały takiej możliwości.
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2016.09.03
URL https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/view/280
Languagepl polski
File
03_Psych_Ekon_9_Lysiak_Gasiorowska.pdf 518.6 KB
Score (nominal)8
Citation count*1 (2021-03-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?