Miejsce pracy przyszłości – Przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji? Przyszłe miejsce pracy – w stronę Activity Based Working? Między zarządzaniem a projektowaniem

Agnieszka Jeran , Anita Basińska

Abstract

Przemiany postaw wobec pracy, przemiany technologiczne i przemiany rynkowe stały się przyczynkiem do postawienia pytania o przyszłe miejsce pracy. Prognozowanie, związane z odpowiedzią na to pytanie, jest w nieunikniony sposób obarczone ryzykiem i niepewne. Opierając się na analizie trendów w aranżacji przestrzeni biurowej, na podstawie danych zastanych (raporty i analizy studiów projektowych, raporty naukowe), dochodzimy do wniosku, że zyskujący na popularności i mający już swoją historię nurt Activity Based Working stanowi swoistą próbę odnalezienia nowej równowagi, uwzględniającej różnorodność zadań z jednej strony i nawyków czy osobistego stylu pracy pracownika z drugiej, prowadząc do tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnej. Jednakże istotne jest nie tyle podążanie za trendami w projektowaniu biura, ale szukanie spójności pomiędzy zarządzaniem pracownikami a zarządzaniem przestrzenią do pracy.
Author Agnieszka Jeran
Agnieszka Jeran,,
-
, Anita Basińska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anita Basińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No4
Pages13-26
Publication size in sheets0.65
URL https://maes-online.com/resources/html/articlesList?issueId=11220
Languagepl polski
File
Basińska A.Miejsce pracy_2017_art..pdf 1.71 MB
Additional file
Basińska A._Miejsce pracy_ośw..jpg 266.02 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?