Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Abstract

W opracowaniu opisano zagadnienie tak zwanego zbiegu prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, który jest uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o sytuacje, gdy osoba, która ma już prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, na przykład emerytury, nabywa prawo do jednego ze świadczeń opiekuńczych, na przykład świadczenia pielęgnacyjnego. Regulacje zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych zostały omówione na tle przyjętych ogólnie zasad, zgodnie z którymi konkretny rodzaj ryzyka może być chroniony tylko jednym świadczeniem, a świadczenia z ubezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed świadczeniami zaopatrzeniowymi. W ocenie autorki rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę są niedostosowane do obecnej sytuacji faktycznej i coraz częściej wywołują kontrowersje w praktyce, w konsekwencji wymagają zmiany. Brak działania ze strony ustawodawcy powoduje, że jego rolę zaczynają odgrywać sądy, co nie powinno mieć miejsca w prawidłowo funkcjonującym systemie prawnym opartym na zasadzie trójpodziału władzy
Author Monika Lewandowicz-Machnikowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Monika Lewandowicz-Machnikowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Journal seriesPrzegląd Prawa i Administracji, [Law and Administration Review], ISSN 0137-1134, e-ISSN , (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol117
Pages37-46
Keywords in Polishzbieg prawa do świadczeń, świadczenia opiekuńcze, świadczenie pielęgnacyjne, emerytura, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny
DOIDOI:10.19195/0137-1134.117.4
Languagepl polski
File
Zbieg_tekst.pdf 8.03 MB
zbieg-oswiadczenie.pdf 587.56 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?