Hasła: Polska Agencja Prasowa, Inwigilacja przekazów internetowych i bilingów, Odpowiedzialność prawna z ustawy prawo prasowe, Odpowiedzialność karna, Zmuszanie dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego, albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej (art. 43 pr.pras.) , Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego państwowego organu albo listu gończego (art. 47 pr.pras.), Rozpowszechnianie materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasy zabezpieczonej jako dowód rzeczowy (art. 48 pr.pras.), Naruszenie innych przepisów prawa prasowego (art. 49 pr.pras.), Nieumyślne dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego, zawierającego znamiona przestępstwa prasowego (art. 49a pr.pras.), Nielegalne wydawanie dziennika lub czasopisma (art. 45 pr.pras.), Sprawozdawcza i sądowa, Jawność rozprawy sądowej, Krytyka przebiegu postępowania sądowego, Zakaz wypowiadania opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym, Publikacja danych osobowych wizerunku osób przeciwko, którym toczy się postępowanie oraz wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, Podanie wyroku do publicznej wiadomości, Utrwalanie przebiegu rozprawy, Ważny interes społeczny, Dostęp do akt sprawy, Tajemnica dziennikarska, Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej, Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej, Ochrona tajemnicy dziennikarskiej w kodeksie postępowania karnego (art. 180 k.p.k.), Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie (art. 240 k.k.), Formy sprawozdawczości sądowej, Dziennikarstwo śledcze, Krytyka prasowa, Przestępstwo utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej, Kontratyp satyry i karykatury, Pojęcie satyry, Kontratyp sztuki, w: „Wielkiej Encyklopedii Prawa”, t. IX (red.) J. Sieńczyło – Chlabicz, „Prawo mediów”,

Jacek Sobczak

Abstract

n/a
Author Jacek Sobczak (Wydział Prawa)
Jacek Sobczak,,
- Wydział Prawa
Publication size in sheets0.9
Book Sieńczyło-Chlabicz Joanna (eds.), Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Sobczak Jacek, Skrzypczak Jędrzej, Szczotka Jerzy, Kononik Tadeusz, Ferenc-Szydełko Ewa, Taczkowska-Olszewska Joanna, Szot Lucyna, Sobczak Witold, Nowikowska Monika, Błeszyńska Katarzyna, Łozewska-Ołowska Maria, Skubisz-Kępka Katarzyna, Piesiewicz Piotr, Gołda-Sobczak Maria, Kakareko Ksenia, Chlabicz Kama: Wielka encyklopedia prawa. Tom IX Prawo mediów, 2016, ISBN 978-83-64556-08-1
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?