Selected determinants of attitude towards surgery in abdominal aortic aneurysm patients

Michal Goran Stanišić , Teresa Rzepa , Alicja Gawrońska , Maciej Putowski

Abstract

Aim of the study was to find out whether there is a correlation between the attitude to surgery and self-efficacy, health locus of control, and own life quality assessment in abdominal aortic aneurysm patients. Material and methods: Thirty-six consecutive asymptomatic AAA patients qualified for elective surgery were examined. The group included 11 women and 25 men, aged 49-85 years. Four scales were applied: the Generalised Self-Efficacy Scale (GSES), the Satisfaction With Life Scale (SWLS), the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), and a scale to find the attitude to surgery, in which “–10” stands for the maximally negative attitude, “0” – neutral, and “+10” – maximally positive. Results: Correlations between attitude towards surgery, type of surgical procedure, and repeatability of hospitalisation proved to be statistically insignificant (χ2 test values were, respectively: 9.773, p < 0.878; 6.353, p < 0.608). It was found that on average the attitude to surgery varied (SD = 6.6); however, it was generally positive and oscillated around the average (M = 6.5). The mean value of self-efficacy was high (M = 33.64, SD = 4.75). External personal health locus of control was predominant (M = 26.44, SD = 4.675), the runner-up was internal health locus of control (M = 25.08, SD = 4.02), and the last one was external impersonal health locus of control (fate/chance) (M = 24.03, SD = 4.66). The mean assessment of one’s own life quality proved to be above average (M = 23.25) but varied (SD = 6.65). Conclusions: The higher the personal resources (such as self-efficacy, the assessment of own life quality, and the internal health locus of control), the more positive the attitude towards surgery. External personal health locus of control in patients before surgery is predominant, which indicates the role of medical professionals in communication with patient
Author Michal Goran Stanišić
Michal Goran Stanišić,,
-
, Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Alicja Gawrońska
Alicja Gawrońska,,
-
, Maciej Putowski
Maciej Putowski,,
-
Journal seriesNeuropsychiatria i Neuropsychologia, ISSN 1896-6764, e-ISSN 2084-9885, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No2
Pages61-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish tętniak aorty brzusznej (AAA), zasoby osobiste, jakość życia
Keywords in Englishabdominal aortic aneurysm (AAA), personal resources, quality of life
ASJC Classification2802 Behavioral Neuroscience; 2738 Psychiatry and Mental health; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie, czy istnieje związek między postawą pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (AAA) wobec operacji a skutecznością własną, umiejscowieniem kontroli zdrowia oraz własną oceną jakości życia. Materiał i metody: Badaniem objęto 36 pacjentów z bezobjawowym AAA zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego. W grupie było 11 kobiet i 25 mężczyzn w wieku 49–85 lat. Zastosowano 4 skale: Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia (MHLC), Skalę Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz skalę służącą do określenia stosunku do operacji, gdzie „–10” oznacza maksymalnie negatywne podejście, „0” – średnie, a „+10” – maksymalnie pozytywne. Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy postawą a rodzajem operacji ani ponownymi hospitalizacjami (wartości testu χ2 wynosiły odpowiednio: 9,773, p < 0,878; 6,353, p < 0,608). Stwierdzono, że podejście do operacji było zróżnicowane (SD = 6,6), jednakże było na ogół pozytywne i oscylowało wokół średniej (M = 6,5). Średnia wartość własnej skuteczności była wysoka (M = 33,64, SD = 4,75). Dominowało zewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia (HLoC) (M = 26,44, SD = 4,675), następnie wewnętrzne HLoC (M = 25,08, SD = 4,02), a najniższe wartości osiągnęło HLoC zależne od przypadku (M = 24,03, SD = 4,66). Średnia ocena jako- ści życia była ponadprzeciętna (M = 23,25), jednakże zróżnicowana (SD = 6,65). Wnioski: Im większe zasoby osobiste, takie jak własna skuteczność, ocena własnej jakości życia i wewnętrzna kontrola zdrowia, tym bardziej pozytywne nastawienie do operacji. U pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym największe znaczenie ma zewnętrzne umiejscowienie kontroli zdrowia, co wskazuje na istotną rolę komunikacji lekarzy z pacjentami.
DOIDOI:10.5114/nan.2017.70634
URL www.termedia.pl/Selected-determinants-of-attitude-towards-surgery-in-abdominal-aortic-aneurysm-patients,46,30794,1,1.html
Languageen angielski
File
Rzepa T._selected_osw_2017.pdf 158.41 KB
Rzepa T._selected_art_2017.pdf 96.64 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.058
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?