The psychological perspective on supernatural entities in folktales of different cultures

Aleksandra Niemyjska

Abstract

Psychologiczne znaczenie baśni mających swoje źródło w folklorze może wynikać z faktu, że ta forma prozy – w odróżnieniu od mitu czy legendy – przedstawia przeżycia potencjalnie dostępne każdej osobie. Ludowe historie opowiadające o tym, w jaki sposób nasi praprzodkowie radzili sobie z trudnościami, mogą opisywać uniwersalne formy adaptacji człowieka, np. poprzez kreowanie postaci nadnaturalnych i życzliwych sił sprawczych. Celem artykułu jest przedstawienie relacji między konceptualizacją przeżyć transcendentnych, jaką oferuje współczesna psychologia, a wynikami wstępnych badań nad wyobrażeniami istot nadnaturalnych, które pochodzą z inuickich i norweskich baśni. Analiza jakościowa 112 historii potwierdziła, że: a) motyw wykluczenia społecznego przewidywał liczbę postaci nadnaturalnych pojawiających się w opowieściach; b) nadnaturalna interwencja na skutek deprywacji społecznej miała na celu pomoc wykluczonemu lub odrzuconemu bohaterowi. Dyskusja dotyczy metaforycznego znaczenia interwencji nadnaturalnej.
Author Aleksandra Niemyjska (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Aleksandra Niemyjska,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPrzegląd Religioznawczy, ISSN 1230-4379, (C 10 pkt)
Issue year2015
No2
Pages281-294
Publication size in sheets0.65
Languageen angielski
File
Przegląd_Religioznawczy_nr2_2015.281-294.pdf 191.86 KB
Niemyjska_self exporation+the psychologica_oświadczenie.jpg 531.91 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?