Rola przemocy doświadczonej w dzieciństwie w podejmowaniu samouszkodzeń

Anna Kubiak

Abstract

Alongside various factors there are certain forms of childhood abuse, i.e. physical, emotional and sexual abuse regarded as important in the etiology of non- suicidal self- injury (NSSI). However, there is also evidence for a limited link between these forms of abuse and NSSI. The aim of this article is to review certain models explaining the link between childhood abuse and NSSI, and analyze current empirical research on the relationship between different forms of abuse and NSSI. Factors such as dissociation, early childhood separation, as well as specific features of the family environment also will be taken into account.
Author Anna Kubiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anna Kubiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesDziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka., ISSN 1644-6526, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol15
No2
Pages32-55
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishsamouszkodzenia, przemoc w dzieciństwie, dysocjacja, psychopatologia rozwojowa, środowisko rodzinne
Keywords in Englishnon-suicidal self-injury, childhood abuse, dissociation, developmental psychopathology, family environment
Abstract in PolishWśród wielu różnych wskazywanych w piśmiennictwie uwarunkowań samouszkodzeń bez intencji samobójczej (non-suicidal self-injury) za ważne uznaje się doświadczaną w dzieciństwie przemoc fizyczną, emocjonalną i wykorzystanie seksualne. Istnieją jednak również dane wskazujące na niewielki związek wskazanych wyżej form przemocy z dokonywaniem samouszkodzeń. Celem artykułu jest przegląd wybranych modeli wiążących przemoc z samouszkodzeniami, a także analiza aktualnych badań empirycznych na temat związków różnych form przemocy z samouszkodzeniami z uwzględnieniem takich zmiennych, jak dysocjacja i wczesnodziecięca separacja, a także swoiste cechy środowiska rodzinnego.
URL http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/552
Languagepl polski
File
Kubiak A. _Rola przemocy_all_2016.pdf 354.46 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?