Poziom uogólnionego poczucia własnej skuteczności a zmiany negatywnych przekonań potraumatycznych i objawów pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) u ofiar wypadków drogowych

Maria Cyniak-Cieciura , Agnieszka Popiel , Bgdan Zawadzki

Abstract

According to Bandura, a sense of personal efficacy is the foundation of human agency. Traumatic experiences cause important changes in activity, emotions and cognitive processes, in its extreme form leading to the development of posttraumatic stress disorder (PTSD). Diverse studies focused on the relation between self-efficacy and PTSD symptoms, indicate, in general the vulnerability effect. Some results suggest increase in self-efficacy beliefs in individuals who survived a traumatic experience and coped well with its consequences. The aim of this research was to determine whether the PTSD treatment leads to the increase of self-efficacy level among motor vehicle survivors. Eighty seven participants diagnosed with PTSD were randomly assigned to different types of therapy (psychotherapy, pharmacotherapy or combined therapy). The levels of PTSD symptoms, posttraumatic cognitions and self-efficacy were assessed by self-report measures before treatment and at one year follow-up. The results indicate that, in a longer time after trauma and therapy - PTSD symptoms influence self-efficacy level and this relation is mediated by negative posttraumatic cognitions about the self. An increase in self-efficacy level between the assessment points was independent of the type of therapy and was observed only among subjects whose PTSD symptoms were significantly reduced during therapy process. Significant reduction of PTSD symptoms after the therapy process (regardless the type of therapy) leads to the reduction of negative posttraumatic cognitions about self and to the increase of general self-efficacy.
Autor Maria Cyniak-Cieciura
Maria Cyniak-Cieciura
-
, Agnieszka Popiel (Wydział Psychologii)
Agnieszka Popiel
- Wydział Psychologii
, Bgdan Zawadzki
Bgdan Zawadzki
-
Inne wersje tytułuGENERAL SELF-EFFICACY LEVEL AND CHANGES IN NEGATIVE POSTTRAUMATIC COGNITIONS AND POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD) SYMPTOMS AMONG MOTOR VEHICLE ACCIDENT SURVIVORS AFTER PTSD THERAPY
Tytuł czasopisma/seriiStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom53
Nr1
Paginacja18-29
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskim przedłużona ekspozycja, PTSD, trauma, uogólnione poczucie własnej skuteczności, negatywne przekonania potraumatyczne
Słowa kluczowe w języku angielskimProlonged Exposure, PTSD, trauma, general self-efficacy, negative posttraumatic cognitions
Streszczenie w języku polskimWyniki badań nad poczuciem własnej skuteczności i PTSD generalnie wskazują na występowanie efektu podatności, czyli wpływu poczucia skuteczności na rozwój objawów zaburzenia. Zaobserwowano jednak także, iż w pewnym czasie od przeżycia traumy poziom poczucia własnej skuteczności osób, które miały pozytywne doświadczenie radzenia sobie z ekstremalną sytuacją był wyższy od osób, które traumy nie przeżyły lub miały negatywne doświadczenia w radzeniu sobie z jej skutkami. Przedstawione badanie miało na celu sprawdzenie, czy terapia PTSD prowadzi do podniesienia poczucia własnej skuteczności u uczestników wypadków drogowych. W badaniu uczestniczyły dwie grupy osób – poddane terapii PTSD (psychoterapii, farmakoterapii lub terapii łączonej) oraz osoby, które nie przechodziły terapii. Nasilenie symptomów PTSD, poziom przekonań potraumatycznych i poczucia własnej skuteczności mierzone były za pomocą narzędzi samoopisowych dwukrotnie: w przeciągu roku od wypadku i w rok po pierwszym badaniu (grupa bez terapii) oraz przed terapią i w rok od jej zakończenia (grupa poddana terapii). Uzyskane wyniki wskazują, iż w dłuższym okresie od przeżycia traumy i ukończenia terapii objawy PTSD wpływają na poziom poczucia własnej skuteczności, a relacja ta jest zapośredniczona przez negatywne przekonania potraumatyczne na temat siebie. Efekt ten jest silniejszy w grupie, która przeszła terapię. Także w tej grupie poziom poczucia własnej skuteczności był wyższy niż u osób niepoddanych terapii. Analizy wyników grupy, która ukończyła terapię pozwoliło stwierdzić, że istotny wzrost uogólnionego poczucia własnej skuteczności pomiędzy badaniami nastąpił tylko wśród osób, które uzyskały istotną redukcję objawów zaburzenia.
DOIDOI:10.2478/V10167-010-0117-8
URL http://dx.doi.org/10.2478/V10167-010-0117-8
Językpl polski , en angielski
Plik
6. BW. A.Popiel. Załącznik 6. Poziom uogolnionego (6).pdf 611.42 KB
Pliki dodatkowe
A.Popiel Oświadczenie_publ 2017.pdf 294.38 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?