Gdy nasza praca pasuje do naszych wartości. Ocena zgodności wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe

Sylwiusz Retowski , Maria Jolanta Podsiadły

Abstract

A great deal of work on emotional labour has confirmed the impact of deep and surface acting (strategies of EL) on burnout (Bazińska et al., 2010). According to Maslach et al. (2001), the discrepancy between personal and organizational values may also result in a deep level of burnout. The aim of the present study was to investigate if values congruence moderates the effects of emotional labour on burnout. The study sample consisted of 211 participants from different organizations. Personal values, emotional labour strategies and burnout were estimated, as well as estimation of the match between personal and organizational values. Values and estimation of values congruence were assessed with the use of a method created for the present study. Results indicate a negative correlation between values congruence and burnout. Finally, interaction analyses showed that as value congruence decreased, surface and deep acting had stronger influence on depersonalization. The effect occurred only in the case of the most important work value. In general, results demonstrated how the values congruence may influence emotional labour process. Findings indicate also that the quality of values does not play significant role in predicting the level of emotional labour strategies and burnout.
Author Sylwiusz Retowski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Sylwiusz Retowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
, Maria Jolanta Podsiadły
Maria Jolanta Podsiadły,,
-
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No1
Pages56-68
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishspójność wartości, praca emocjonalna, wypalenie zawodowe
Keywords in Englishvalues congruence, emotional labour, burnout
Abstract in PolishWiele badań potwierdza wpływ płytkiej bądź głębokiej strategii pracy emocjonalnej na wypalenie zawodowe (Bazińska, Wrzosek-Kadzikowska, Retowski, Szczygieł, 2010). Według Maslach (Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001), niezgodność między wartościami osobistymi i organizacyjnymi może powodować pogłębienie wypalenia zawodowego. Celem prezentowanego badania było sprawdzenie, czy możliwość realizacji osobistych wartości w miejscu pracy moderuje wpływ pracy emocjonalnej na wypalenie. Badania przeprowadzono na grupie 211 pracowników z różnych organizacji. Zmierzono w nich wartości osobiste, strategie pracy emocjonalnej, wypalenie zawodowe oraz możliwość realizacji wartości osobistych w miejscu pracy. Pomiar poczucia realizacji wartości został przygotowany na potrzeby tego badania. Wyniki wskazują na pozytywną korelację między poczuciem realizacji własnych wartości przez pracowników oraz wypaleniem zawodowym. Analiza regresji wykazała, że w przypadku poczucia niemożności realizacji wartości osobistych w miejscu pracy obie strategie pracy emocjonalnej mają silniejszy wpływ na nasilenie depersonalizacji. Efekt ten pojawił się jedynie w przypadku najważniejszych wartości w pracy. Wyniki wskazują na to, że poczucie zgodności między wartościami osobistymi i organizacyjnymi wpływa na proces pracy emocjonalnej w miejscu pracy a także że rodzaj cenionych przez pracownika wartości nie odgrywa istotnej roli w przewidywaniu nasilenia stosowanych strategii pracy emocjonalnej oraz wypalenia zawodowego
DOIDOI:10.7366/1896180020163605
URL http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2591
Languagepl polski
File
Retowski_Podsiadly 2016.pdf 311.29 KB
Retowski_gdy nasza_2016_ośw.jpg 387.82 KB
Score (nominal)13
Citation count*2 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?