Wchodzenie w dorosłość. Ogólnopolskie badanie młodych Polaków w wieku 18-29 lat

Dorota Wiszejko-Wierzbicka , Agnieszka Kwiatkowska

Abstract

Główne pytanie tekstu dotyczy wchodzenia w dorosłość młodych Polaków w wieku 18-29 lat, ich postrzegania dorosłości. Zgodnie z wynikami badania młodzi odchodzą obecnie od definiowania dorosłości w kategoriach tradycyjnych markerów społecznych na rzecz własności intrapsychicznych oraz kompetencji. Dorosłość jest silnie związana z postrzeganiem siebie jako osoby kompetentnej w obszarze zawodowym i relacji społecznych, z pewną autonomię. Markery te (kompetencji, relacji, autonomii) na poziomie mikro odpowiadają najważniejszym potrzebom psychicznym człowieka (teoria autodeterminacji). Na poziomie makro markery te są zbieżne z charakterystyką czterech europejskich modeli wchodzenia w dorosłość, stworzonych przez Cécile van de Velde. Polski model wydaje się mieć charakter hybrydowy, łączący dużą rolę kompetencji zawodowych i autonomii z naciskiem na samorozwój jednostki.
Author Dorota Wiszejko-Wierzbicka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Dorota Wiszejko-Wierzbicka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Agnieszka Kwiatkowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kwiatkowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Issue year2018
No2 (229)
Pages147-176
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishwchodzenie w dorosłość, młodzi, społeczne markery dorosłości, modele wchodzenia w dorosłość, teoria autodeterminacji
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
DOIDOI:10.24425/122467
Languagepl polski
File
A. kwiatkowska D. Wiszejko-Wierzbicka Wchodzenie w doroslosc - oswiadczenie.pdf 581.7 KB
A. kwiatkowska D. Wiszejko-Wierzbicka Wchodzenie w doroslosc - ART.pdf 356.23 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.345; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*7 (2020-11-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?