Samoświadomość jako moderator wpływu dokonanej autoprezentacji na percepcję siebie po podjęciu decyzji w grze „dyktator”

Jakub Kuś , Agata Gąsiorowska

Abstract

Research shows that under certain conditions even forced self-presentation may lead to changes in self-knowledge. Several factors play an important role in this relationship, the level of self-consciousness being one of them. The purpose of our experiment was to test whether the self-presentation made while playing the dictator game (DG) would change self-perception in a direction consistent with such self-presentation. The participants were asked to behave (1) as altruistic people (a trait associated with behaviour in the DG), (2) as communicative people (unrelated to DG behavior), and (3) in a natural way (control group). The results show that the people from the “altruism group” rated themselves the most altruistic of the three groups. The higher the level of prosocial behaviour grew in the DG, the stronger was the internalisation of that trait. We also demonstrated that the internalisation of prosocial behaviour was stronger when the level of public self-consciousness was higher. These results indicate the important role self-consciousness plays in the context of changes in perception of self, as self-presentation would suggest.
Author Jakub Kuś (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Jakub Kuś,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Agata Gąsiorowska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Other language title versionsSelf-consciouness as a moderator of the impact of self-presentation on self-perception after making a decision in the dictator game
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2017
No11
Pages51-70
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishsamoświadomość, autoprezentacja, altruizm, gra „dyktator”
Keywords in Englishself-consciousness, self-presentation, altruism, dictator game
Abstract in PolishBadania pokazują, że w odpowiednich warunkach nawet wymuszona autoprezentacja może doprowadzić do zmian w samowiedzy. Ważną rolę w tej relacji odgrywa kilka czynników, w tym m.in. poziom samoświadomości. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy dojdzie do zmiany percepcji siebie w kierunku zgodnym z narzuconą autoprezentacją podczas podejmowania decyzji w grze „dyktator” (DG). Badani zostali poproszeni o to, aby podczas gry zachowywali się (1) jak osoby altruistyczne (cecha powiązana z zachowaniem w DG), (2) jak osoby komunikatywne (cecha niepowiązana z zachowaniem w DG), (3) naturalnie (grupa kontrolna). Wyniki pokazały, że osoby z grupy altruizmu w pomiarze dokonywanym po zakończeniu badania oceniały się jako najbardziej altruistyczne w porównaniu z osobami z pozostałych grup. Internalizacja cechy była tym silniejsza, im bardziej nasilone było wcześniejsze zachowanie prospołeczne. Wykazano także, że internalizacja cechy była tym silniejsza, im wyższy był poziom samoświadomości publicznej. Wyniki te wskazują na istotną rolę samoświadomości w kontekście zmian w percepcji siebie zgodnej z dokonaną autoprezentacją.
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2017.11.04
URL https://doi.org/10.15678/PJOEP.2017.11.04
Languagepl polski
File
Samoświadomość jako moderator_tekst.pdf 464.4 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-02-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?