When "I Don't Know" Means a Lot - Moderators and Mediators of Age-Related Changes in Uninformative Answers

Maksymilian Bielecki , Leon Ciechanowski , Jakub Michalak , Dorota Żurkowska , Maria Pacuska-Chojecka , Joanna Nyboe , Anna Krześniak

Abstract

Our paper focused on identifying moderators (i.a. question difficulty) and mediators (i.a. health condition) allowing for better understanding of the relationship between ageing and respondents' tendency to select uninformative answers ("do not know", "have no opinion" etc.). Our results, based on data obtained in three waves of PGSS study (2002, 2005, 2010), support previous research linking preference for uninformative answers with age-related cognitive decline.
Author Maksymilian Bielecki (Wydział Psychologii)
Maksymilian Bielecki,,
- Wydział Psychologii
, Leon Ciechanowski (Wydział Psychologii)
Leon Ciechanowski,,
- Wydział Psychologii
, Jakub Michalak (Wydział Psychologii)
Jakub Michalak,,
- Wydział Psychologii
, Dorota Żurkowska
Dorota Żurkowska,,
-
, Maria Pacuska-Chojecka
Maria Pacuska-Chojecka,,
-
, Joanna Nyboe
Joanna Nyboe,,
-
, Anna Krześniak
Anna Krześniak,,
-
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol14
No2 (60)
Pages9-23
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishBadania sondażowe, Ludzie starsi, Metodologia badań
Keywords in EnglishSurvey research, Elderly people, Research methodology
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na identyfikacji moderatorów (m.in. złożoności pytań) i mediatorów (m.in. stanu zdrowia), które pozwalają lepiej zrozumieć związek pomiędzy starzeniem się a skłonnością respondentów do udzielania odpowiedzi beztreściowych ("nie wiem", "nie mam zdania" itd.). Nasze wyniki opierające się na danych uzyskanych w trzech falach badania PGSS (2002, 2005, 2010) są zgodne z wcześniejszymi doniesieniami łączącymi tendencję do udzielania odpowiedzi beztreściowych z ograniczeniami poznawczymi związanymi z wiekiem.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.60.1
Languageen angielski
File
When_do_not_know_Bielecki2016.pdf 192.51 KB
Additional file
Oświadczenie_publ.pdf 407.6 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?