Wirtualna ucieczka: syntetyczny przegląd literatury dotyczącej zjawiska cyberdryfowania

Jakub Kuś , Przemysław Korotusz

Abstract

Życie w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością dostosowywania się do wymogów technologicznych oraz z ciągłym poszerzaniem własnych umiejętności obsługi urządzeń cyfrowych. Taki stan rzeczy wywiera presję na różne dziedziny życia; aby ją rozładować powstają nowe zjawiska, których przejawy można zaobserwować także w funkcjonowaniu psychologiczno-społecznym człowieka w przestrzeni internetu. Jednym z takich zjawisk jest cyberdryfowanie, które można zdefiniować jako poświęcanie czasu zarezerwowanego na pracę lub naukę na rzecz niezwiązanymi z nimi aktywności w cyberprzestrzeni. Zachowania będące cyberdryfowaniem są aktywnościami złożonymi, które podzielić można na różne kategorie, a także przewidywać ich występowanie na podstawie wielu je determinujących czynników. Zjawisko to jest tym bardziej warte uwagi, gdyż wraz z postępem technologicznym dostęp do internetu staje się powszechny również w środowisku pracy i edukacji. Cyberprzestrzeń poza ułatwieniem nauki oraz wykonywania obowiązków pracowniczych oferuje również szeroki zakres aktywności na które przeciętny użytkownik przeznacza czas, bezpowrotnie go marnując. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kompleksowego przeglądu najnowszych badań psychologicznych dotyczących cyberdryfowania, wyjaśniających zarówno jego genezę, jak i konsekwencje w wymiarze jakości pracy i codziennego funkcjonowania. Cyberdryfowanie jest coraz częściej uznawane za jedną z największych patologii pracy, także dogłębne poznanie tego zjawiska zdaje się być najlepszym puntem wyjścia do poradzenia sobie z jego występowaniem.
Author Jakub Kuś (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Jakub Kuś,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Przemysław Korotusz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Przemysław Korotusz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol54
No3
Pages31-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcyberpróżniactwo, psychologia internetu, psychologia społeczna, psychologia pracy i organizacji
DOIDOI:10.2478/V1067-010-015?-?
URL http://www.studiapsychologiczne.pl/Wirtualna-ucieczka-syntetyczny-przeglad-literatury-dotyczacej-zjawiska-cyberdryfowania,70420,0,1.html
Languagepl polski
File
16. Wirtualna ucieczka_Kuś_Korotusz.pdf 205.33 KB
Additional file
16a. Kuś_Korotusz_oświadczenia.pdf 321.06 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?