Kulturowe uwarunkowania rozumienia praw człowieka. Niemiecka nauka prawa wobec legalizacji spornych praktyk religijnych

Paweł Łącki

Abstract

Od kilku lat w niemieckiej nauce prawa toczy się intensywna debata na temat prawnej dopuszczalności obrzezania dzieci płci męskiej. Ogniskiem sporu wydaje się pytanie o to, czy przy obrzezaniu dochodzi do zagrożenia dobra dziecka, tak że państwo uprawnione jest do ingerencji w prawo rodziców do wychowania dziecka. Debata o prawnej dopuszczalności obrzezania stanowi egzemplifikację szerszych problemów, z którymi konfrontowane jest demokratyczne państwo prawa oraz refleksja teoretycznoprawna. Do problemów tych należy określenie istoty i granic prawa rodziców do wychowania dziecka oraz prawa do wolności religijnej, potencjalny konflikt praw i wolności konstytucyjnych, dynamiczna interpretacja praw człowieka związana ze zmieniającą się wrażliwością w zakresie chronionych dóbr, czy wreszcie uzasadnienie i stosowanie uniwersalnych zasad prawa w świetle wzrastającego aksjologicznego pluralizmu współczesnych społeczeństw. Celem artykułu jest przedstawienie kształtowania się w Niemczech stanu prawnego dotyczącego obrzezania oraz głównych argumentów podnoszonych w niemieckiej debacie o jego prawnej dopuszczalności.
Author Paweł Łącki (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Paweł Łącki,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No4
Pages93-106
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishobrzezanie; prawa człowieka; prawo do wolności religijnej; prawo rodziców do wychowania dzieci; Niemcy
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.4.8
URL pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6844
Languagepl polski
File
Łacki P. Kulturowe_art_2016.pdf 251.61 KB
Additional file
Łacki P. Kulturowe_spis2_2016.png 137.07 KB
Łacki P. Kulturowe_spis1_2016.pdf 161.46 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?