Czy mówienie o swojej chorobie się opłaca? Wpływ informacji o depresji partnera na zachowanie w stosunku do niego w grze „zaufanie”

Katarzyna Kulwicka-Durmowicz , Agata Gąsiorowska

Abstract

Depression is one of the most common mental disorders and is considered a huge social problem. Although there are plenty of studies on depression and there is vast scientific knowledge about this disorder, little is known about the public’s knowledge about it, and even less about lay people’s behaviour toward depressed individuals. The results of research on the social perception of mental disorders indicate that while social awareness about mental disorders has increased, attitudes toward people diagnosed with them have not changed, and remain negative. Most of these studies, however, are conducted using only declarative measures. In this project we therefore used the economic game called the trust game, which allowed us to verify the actual behaviour individuals showed toward a person with depression, not only a declaration of such behaviour. In our study (N = 2 05), w e v erified w hether t he information about a co-player’s disease (her depression or diabetes) would affect the amount of money participants offered her while playing the trust game. Participants sent the lowest amounts of money, thus showing the lowest levels of trust when they were informed they were playing with a person who suffers from depression than in other experimental conditions. We also demonstrated significant sequential mediation: participants who were informed about playing with a person who suffers from depression sent lower amounts of money and therefore were less satisfied with their decision. They were, furthermore, less satisfied that the other player did not reciprocate the trust.
Author Katarzyna Kulwicka-Durmowicz (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Katarzyna Kulwicka-Durmowicz,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Agata Gąsiorowska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Agata Gąsiorowska,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Other language title versionsDoes talking about your illness pay? The impact of information about the other player’s depression on behaviour towards them in the trust game
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2017
No11
Pages31-49
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishdepresja, informacja o depresji, gry ekonomiczne, gra „zaufanie”
Keywords in Englishdepression, information on depression, economic games, trust game
Abstract in PolishDepresja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych i stanowi ogromny problem społeczny. Pomimo że depresja jest przedmiotem wielu badań i naukowa wiedza na temat tego zaburzenia jest dość szeroka, niewiele wiadomo o potocznej, społecznej wiedzy na jej temat, a jeszcze mniej – na temat zachowania laików w stosunku do osób chorujących na depresję. Wyniki dotychczasowych badań nad społeczną percepcją chorób psychicznych pokazują, że pomimo wzrastającej świadomości społecznej postawy względem osób chorujących psychicznie utrzymują się na względnie stałym, negatywnym poziomie. Jednak w związku z tym, że większość badań nad społeczną percepcją depresji opartych jest wyłącznie na miarach deklaratywnych, w niniejszym projekcie wykorzystana została gra ekonomiczna „zaufanie”, która pozwoliła na zweryfikowanie zachowania w stosunku do osób chorujących na depresję, a nie jedynie deklaracji takiego zachowania. W badaniu (N = 205) sprawdzano, czy informacja na temat choroby współgracza (jego depresji lub cukrzycy) wpłynie na wysokość kwoty, jaką w grze „zaufanie” zaoferują mu badane osoby. Uczestnicy przesyłali najniższe kwoty, okazując tym samym najmniejsze zaufanie wtedy, kiedy poinformowano ich, że grają z osobą chorującą na depresję, w porównaniu z innymi warunkami eksperymentalnymi. Wykazano także istotną sekwencyjną mediację: osoby, które dowiedziały się, że grają z osobą chorą na depresję, przekazywały mniejsze kwoty, przez co były mniej zadowolone z podjętej przez siebie decyzji, a następnie mniej zadowolone z faktu, że drugi gracz nie odwzajemnił zaufania.
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2017.11.03
URL https://doi.org/10.15678/PJOEP.2017.11.03
Languagepl polski
File
Czy mówienie_tekst.pdf 452.95 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?