Wykorzystanie teorii obciążenia poznawczego w projektowaniu multimedialnych materiałów edukacyjnych

Małgorzata Ciesielska , Remigiusz Szczepanowski

Abstract

The article presents contemporary cognitive theories of learning to indicate the importance of the concept of limited human cognitive resources in establishing practical guidelines for designing educational materials effectively. In particular, we discuss the theory of cognitive load and the cognitive theory of multimedia learning. Given the assumptions of both theories, the paper presents principles and recommendations for designing educational materials, and overviews the empirical research in the domain of learning. The article also focuses on an analysis of multimedia educational content, including available e-textbooks, whose forms of presentation may lead to the unwanted effects of cognitive load.
Author Małgorzata Ciesielska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Małgorzata Ciesielska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
, Remigiusz Szczepanowski
Remigiusz Szczepanowski,,
-
Other language title versionsThe cognitive load theory of learning and its use in designing multimedia educational resources
Journal seriesEdukacja, ISSN 0239-6858, e-ISSN 2449-8998, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol148
No1
Pages75-95
Publication size in sheets1
Keywords in Polishobciążenie poznawcze, pamięć robocza, schematy poznawcze, teoria multimedialnego uczenia się, teoria obciążenia poznawczego
Keywords in Englishcognitive load, working memory, cognitive schemas, cognitive theory of multimedia learning, cognitive load theory
Abstract in PolishW artykule omówiono współczesne teorie obciążenia poznawczego, które, odwołując się do koncepcji ograniczonych zasobów poznawczych człowieka, stają się źródłem praktycznych wskazówek efektywnego projektowania materiałów edukacyjnych. W szczególności omówiono teorię obciążenia poznawczego oraz teorię uczenia się multimedialnego. W oparciu o założenia obydwu teorii przedstawiono zasady i rekomendacje projektowania materiałów edukacyjnych, jak również dokonano przeglądu badań empirycznych, prowadzonych w tym zakresie. W artykule skupiono się ponadto na analizie treści multimedialnych materiałów edukacyjnych, w tym przykładowych e-podręczników, których formy prezentacji mogą prowadzić do niekorzystnych efektów obciążenia poznawczego.
DOIDOI:10.24131/3724.190106
URL http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum/90-2019/nr-1-148-2019
Languagepl polski
File
Wykorzystane_tekst.pdf 1.7 MB
wykorzystanie_oswiadczenie_ciesielska.pdf 590.17 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?