Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców a prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Iwona Sierpowska , Anna Malicka-Ochtera

Abstract

Rodzice są uprawnieni do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od swoich dzieci, jeżeli znajdują się w niedostatku, a więc są niezdolni do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb. Trudna sytuacja życiowa wywołana niedostatkiem, połączona z brakiem samowystarczalności, stanowi przesłankę do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej. Te same okoliczności leżą zatem u podstaw uruchamiania wsparcia w ramach powinności rodzinnych i systemu świadczeń publicznych. Ponieważ przepisy prawa nie określają jednoznacznie kolejności realizacji obowiązków wynikających z różnych źródeł, w artykule podjęto próbę ustalenia relacji pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym dzieci na rzecz rodziców a prawem tych ostatnich do korzystania z pomocy społecznej. Na podstawie metody dogmatyczno-prawnej i analitycznej w artykule przedstawiono: istotę prawa do alimentacji oraz formy jego realizacji w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, obowiązki organów administrujących w zakresie wytaczania powództw o roszczenia alimentacyjne oraz skutki niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego i bezpodstawnej rezygnacji z dochodzenia świadczeń od członków rodziny. W konkluzjach podkreślono prymat obowiązków rodzinnych względem obowiązków władz publicznych oraz sformułowano rekomendacje dla organów pomocy społecznej dotyczące egzekwowania powinności wynikających z więzów pokrewieństwa
Author Iwona Sierpowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Iwona Sierpowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
, Anna Malicka-Ochtera (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Anna Malicka-Ochtera,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesPraca Socjalna, ISSN 0860-3480, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol33
No3
Pages101-119
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpomoc społeczna, obowiązek alimentacyjny, świadczenie, kierownik ośrodka pomocy społecznej
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.7386
URL https://e-pracasocjalna.pl/resources/html/article/details?id=182582
Languagepl polski
File
oswiadczenie_sierpowska.pdf 352.03 KB
oswiadczenie_malicka.pdf 363.69 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?