Emocje w procesie twórczym

Małgorzata Osowiecka

Abstract

Some scientists believe that creative works are connected with negative emotions – creative people are exposed to fear of rejection or social judgment. Research shows that especially poets oft en suff er from depressed mood states. On the other hand, many studies have documented the relationships between creativity and positive emotions. Positive mood has impact on broadening the range of associations. What is more, happiness is associated with fl ow state. In this article I make an att empt to integrate these two perspectives. I present also some examples from my own clinical experience – art therapy in the complex treatment of addictions ECO „School of Life” in Wandzin and the project „Masska” as an example of occupational therapy.
Autor Małgorzata Osowiecka (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Małgorzata Osowiecka
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Tytuł czasopisma/seriiOgrody Nauk i Sztuk, ISSN 2084-1426, e-ISSN 2084-1426, (B 5 pkt)
Rok wydania2014
Nr4
Paginacja267-276
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimtwórczość, emocje, Model Poszukiwania Znaczenia, przepływ, arteterapia, kreatywność
Słowa kluczowe w języku angielskimcreativity, emotions, The meaning maintenance model, flow, art therapy
Streszczenie w języku polskimCzęść naukowców twierdzi, że twórcze dzieła są powiązane z emocjami negatywnymi – ludzie kreatywni, zwłaszcza wybitni twórcy, narażeni są na lęk przed odrzuceniem, oceną. Z badań wynika, że w szczególności poeci częściej cierpią na stany obniżonego nastroju. Z drugiej strony dokumentuje się związek twórczości z emocjami pozytywnymi. Nastrój pozytywny wpływa na poszerzenie zakresu skojarzeń, a szczęście jest związane z twórczym stanem fl ow. W niniejszym artykule podejmuję próbę integracji tych dwóch perspektyw. Prezentuję również przykłady z własnego doświadczenia klinicznego – arteterapię w ośrodku terapii uzależnień „Plus” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie oraz projekt „Masska” jako przykład terapii zajęciowej.
Językpl polski
Plik
Creativity_Osowiecka.PDF 1.65 MB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?