Opowieści o miłości a satysfakcja ze związku

Dariusz Kuncewicz , Katarzyna Jaśkowska

Abstract

The aim of the study, based on Robert J. Sternberg’s theory of love as a story, was to explore the connection between the compatibility of stories about love in the couple and satisfaction from the relationship. In particular, we wanted to check if and in what way the results obtained in the Polish conditions would be different from those in America and if these results would depend on gender and the length of a relationship. The study involved 48 couples. The assessment of love stories was based on Sternberg’s Love Story Questionnaire, while satisfaction from the relationship was measured on Hendrick’s Relationship Assessment Scale. The key findings confirmed the results presented by Robert J. Sternberg that non-adaptive love stories (e.g. about war, or a game) lead to dissatisfaction with the relationship. On the other hand, contrary to the findings made by Sternberg’s team, satisfaction from the relationship correlated positively with some adaptive (e.g. about a garden) and non-adaptive stories (e.g. about addiction). The results, in part, depended on gender and the length of the relationship. The thesis that the compatibility of stories about love in couples – regardless of their adaptability or non-adaptability – promotes satisfaction with the relationship was upheld, but mostly for short-term couples
Author Dariusz Kuncewicz (Wydział Psychologii)
Dariusz Kuncewicz,,
- Wydział Psychologii
, Katarzyna Jaśkowska
Katarzyna Jaśkowska,,
-
Other language title versionsStories about love and satisfaction from the relationship
Journal seriesSpołeczeństwo i Rodzina, ISSN 1734-6614, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol54
No1
Pages44-57
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishopowieści o miłości związek romantyczny satysfakcja ze związku Robert J. Sternberg
Keywords in Englishstories about love romantic relationship relationship satisfaction Robert J. Sternberg
Abstract in PolishCelem badania, osadzonego w teorii miłości jako opowieści Roberta J. Sternberga, była eksploracja zależności między opowieściami o miłości, ich dopasowaniem w parach a satysfakcją ze związku. W szczególności chcieliśmy sprawdzić, czy i w jaki sposób wyniki uzyskane w polskich warunkach będą różniły się od otrzymanych na gruncie amerykańskim oraz czy będą zależne od płci i stażu związku. W badaniu udział wzięło 48 par. Pomiar opowieści o miłości przeprowadzono Kwestionariuszem Opowieści o Miłości Sternberga, a satysfakcji ze związku – Skalą Satysfakcji ze Związku Hendricka. Kluczowe wyniki potwierdzają rezultaty Roberta J. Sternberga, że nieadaptacyjne opowieści o miłości (np. wojenna, o grze) sprzyjają niezadowoleniu ze związku. Wbrew ustaleniom zespołu Sternberga, z satysfakcją ze związku korelowały pozytywnie również niektóre opowieści adaptacyjne (np. o ogrodzie) oraz nieadaptacyjne (np. o uzależnieniu). Wyniki po części zależały od płci i stażu związku. Teza, iż dopasowanie opowieści o miłości w parach, niezależnie od ich adaptacyjności lub nieadaptacyjności, sprzyja satysfakcji ze związku, została podtrzymana, ale głównie w parach o krótszym stażu
URL https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/883103
Languagepl polski
File
Opowieści o miłości a satysfakcja.pdf 166.08 KB
Additional file
Oświadczenie_D.Kuncewicz_Opowieści o miłości.pdf 16.04 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?