Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości - analiza treści opisów codziennych wydarzeń

Natalia Rohnka , Bartosz Szymczyk , Marzena Rusanowska , Paweł Holas , Izabela Krejtz , John Nezlek

Abstract

Summary Objectives: The main purpose of the research was to determine whether individuals with emotional and personality disorders differ from healthy controls in a way they use language in a daily diary. Methods: Clinical group included 115 individuals suffering from personality disorders, anxiety disorders, mood disorders, behavioural disorders and mixed anxiety and depressive disorders. In the control group there were 104 healthy individuals. For 14 days participants were describing their life using an online platform. The writing samples were analysed with Linguistic Inquiry Word Count (LIWC), which automatically counts frequency of words into different word categories. Results and conclusions: As expected clinical group used more personal pronouns pertaining to themselves, (e.g., I, me) and more words pertaining to negative emotions, but fewer words describing positive emotions than healthy individuals. These results could indicate dominant issues in the narration of the clinical group, which illustrate some kind of inflexibility in interpreting their experience. Such narration could conduce to maintain the belief about negative self-image and hostile surroundings. In contrary to the expectations clinical group used more collective pronouns (e.g., he, they, you ) than the control group. Those discrepancies could be a result of cross-cultural differences or a result of therapy process. Clinical and control group did not differ in the frequency of words related to social processes.
Author Natalia Rohnka (Wydział Psychologii)
Natalia Rohnka,,
- Wydział Psychologii
, Bartosz Szymczyk
Bartosz Szymczyk,,
-
, Marzena Rusanowska
Marzena Rusanowska,,
-
, Paweł Holas
Paweł Holas,,
-
, Izabela Krejtz (Wydział Psychologii)
Izabela Krejtz,,
- Wydział Psychologii
, John Nezlek (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
John Nezlek,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Other language title versionsLanguage characteristics of individuals with emotional, and personality disorders: content analysis of daily events
Journal seriesPsychiatria i Psychoterapia, ISSN 1895-3166, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol11
No3
Pages3-20
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzaburzenia psychiczne, analiza treści, LIWC, metoda dzienniczkowa, narracja
Keywords in Englishcontent analysis, mental disorder, LIWC, daily diary, narration
Abstract in PolishCel: Celem poniższego badania było sprawdzenie czy osoby cierpiące na zaburzenia emocjonalne i osobowości będą różnić się od osób zdrowych sposobem użycia języka w opisach bieżących codziennych wydarzeń. Metoda: Grupę kliniczną stanowiło 115 osób cierpiących na zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i depresyjne, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. W grupie kontrolnej znalazły się 104 osoby zdrowe. Pisemne wypowiedzi uczestników badania gromadzone były przy użyciu internetowego dzienniczka, który uczestnicy badania uzupełniali codziennie przez okres 14 dni. Zebrane dane były następnie poddane analizie przy pomocy programu LIWC (Linguistic 4 Inquiry Word Count), który automatycznie zlicza częstość występowania słów z określonych kategorii. Wyniki i wnioski: Zgodnie z przewidywaniami osoby z grupy klinicznej istotnie częściej od grupy osób zdrowych używały w swoich opisach zaimka osobowego ,,ja” oraz słów związanych z negatywnymi emocjami, zaś istotnie rzadziej słów związanych z emocjami pozytywnymi. Może to wskazywać na dominujące w narracji tych osób wątki, które mogą świadczyć o pewnej sztywności czy też schematyczności w interpretacji doświadczeń. Mogą one sprzyjać utrzymywaniu się negatywnego obrazu siebie i otaczającej rzeczywistości. W przeciwieństwie zaś do dotychczasowych wyników badań osoby cierpiące na zaburzenia częściej niż osoby zdrowe używały zaimków osobowych w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Rozbieżności te można przypisać różnicom międzykulturowym lub wpływie procesu terapeutycznego, w którym uczestniczyły osoby badane z grupy klinicznej. Grupa kliniczna nie różniła się od grupy kontrolnej pod względem użycia słów dotyczących procesów społecznych.
URL http://www.psychiatriapsychoterapia.pl/?a=pages&id=66
Languagepl polski
File
Rohnka_PiP2015v11i3(1).pdf 189.78 KB
Oświadczenie_publ_2016-Baza wiedzy.doc 55 KB
Score (nominal)7
Citation count*2 (2021-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?