Rola nauki w demokracji liberalnej. Subiektywny przegląd zagadnień

Rafał Wierzchosławski

Abstract

The role and place of science in liberal democracy may be treated as a particular account of social and institutional framework of science (science in society). In recent years might be observed a signifi cant interest in problems in question, to refer authors like: Nico Stehr, Philip Kitcher, Frank Fisher, Mark B. Brown, Steve Fuller, Sheila Jasnoff, and Stephen P. Turner. The paper aims it to cover an overview of recent developments in the debate
Autor Rafał Wierzchosławski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Rafał Wierzchosławski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiZagadnienia Naukoznawstwa, ISSN 0044-1619, (C 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom1
Nr207
Paginacja63-86
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimnauka, liberalna demokracja, STS, SSS, socjologia wiedzy, eksperci, laicy, wspólnoty uczonych, interesariusze, prawda istotna, wiedza jako możliwość działania
Słowa kluczowe w języku angielskimscience, liberal democracy, STS, SSS, sociology of knowledge, experts, lay person, scientifi c communities, stake-holders, signifi cant truth, knowledge as a capacity to act
Streszczenie w języku polskimZagadnienie miejsca i roli nauki w demokracji liberalnej można potraktować jako bardziej szczegółową kwestię społecznego i instytucjonalnego otoczenia nauki (nauki w społeczeństwie). W ostatnich latach obserwujemy niewątpliwie zainteresowanie tą problematyką, by wskazać do na prace takich autorów jak: Nico Stehr, Philip Kitcher, Frank Fisher, Mark B. Brown, Steve Fuller, Sheila Jasnoff czy Stephen P. Turner. Artykuł ma na celu problemowy przegląd dyskusji w najnowszej literaturze przedmiotu.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2807ed81-713f-4ba5-8ecd-3aeb98b0e12c
Językpl polski
Plik
Wierzchoslawski R._ Rola nauki_all_2016.pdf 230.46 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?