Semiotyczne i dyskursywne uwarunkowania kryzysu – na przykładzie reklamy napoju Tiger Energy Drink

Karina Stasiuk-Krajewska

Abstract

Article presents the analysis of semiotic and discoursive contexts of the Tiger Energy Drink crisis connected to the advertisement referring to Warsaw Uprising publication in social media. Using the category of denotation and conotation (Barthes) and semiotic square (Greimas) autor shows semantic opositions and cultural ways of operating semantics and discurses actualised in advertisement, which have led to the image crisis. The Foucaultian theory of disourse is the addidtional context of analysis.
Author Karina Stasiuk-Krajewska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Karina Stasiuk-Krajewska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Other language title versionsSemiotic and discoursive conditions of crisis – the example of Tiger Energy Drink
Journal seriesNaukowy Przegląd Dziennikarski, ISSN 2084-8064, (B 5 pkt)
Issue year2018
No1
Pages173-198
Publication size in sheets8.65
Keywords in Polishznak, znaczenie, dyskurs, kultura, wizerunek
Keywords in Englishsing, signification, discourse, culture, image
Abstract in PolishArtykuł prezentuję analizę semantycznych i dyskursywnych kontekstów kryzysu marki Tiger Energy Drink w związku z opublikowanie w mediach społecznościowych reklamy odnoszącej się do Powstania Warszawskiego. Odwołując się do kategorii denotacji i konotacji (Barthes) oraz kwadratu semiotycznego (Greimas) autorka wykazuje semantyczne opozycje i kulturowe sposoby funkcjonowania aktualizowanych w reklamie znaczeń i dyskursów, które doprowadziły do kryzysu wizerunkowego. Dodatkowym kontekstem prowadzonej analizy jest kategoria dyskursu w ujęciu Michela Foucaulta.
URL http://naukowy-przeglad-dziennikarski.org/content/naukowy-przegl%C4%85d-dziennikarski-12018-25
Languagepl polski
File
11. Karina Stasiuk-Krajewska.pdf 483.17 KB
Additional file
semiotyczne-oswiadczenie.pdf 329.97 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?