Wpływ nastroju i perspektyw postrzegania czasu na rozwiązywanie zadań dywergencyjnych

Agnieszka Skruczaj , Magdalena Marszał-Wiśniewska

Abstract

Celem badania była analiza wpływu nastroju i indywidualnych perspektyw czasowych na efektywność rozwiązywania zadań dywergencyjnych w zakresie trzech kryteriów twórczości: płynności, giętkości i oryginalności myślenia. W części eksperymentalnej badania, uczestnicy (N = 140), losowo przydzieleni do jednego z dwóch warunków (indukcja pozytywnego vs negatywnego nastroju), rozwiązywali trzy zadania dywergencyjne polegające kolejno na: wygenerowaniu jak największej liczby zastosowań danego przedmiotu, znaczeń abstrakcyjnego słowa oraz możliwych relacji pomiędzy dwoma przedmiotami. W części kwestionariuszowej dokonano pomiaru natężenia indywidualnych perspektyw czasowych. Wyniki wykazały, że pozytywny nastrój podnosi efektywność rozwiązywania zadań dywergencyjnych w zakresie wszystkich trzech kryteriów twórczości. Ponadto ujawniono, że przyszła perspektywa czasowa, niezależnie od nastroju wpływa na efektywność rozwiązywania zadań, ale jedynie w zakresie oryginalności myślenia oraz, że wpływ perspektywy teraźniejszej hedonistycznej na efektywność w zakresie płynności i giętkości myślenia zależy od płci. Wyniki dyskutowano w świetle Teorii Perspektywy Czasowej Zimbardo i wcześniejszych badań nad związkiem nastroju z twórczością.
Author Agnieszka Skruczaj
Agnieszka Skruczaj,,
-
, Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsThe effect of mood and time perspective on divergent-task solving
Journal seriesPrzegląd Psychologiczny, [The Review of Psychology, Przegląd Psychologiczny], ISSN 0048-5675, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol62
No1
Pages9-40
Publication size in sheets1.55
Languagepl polski , en angielski
File
Wplyw nastroju i perspspektyw.pdf 1.06 MB
The effect of mood.pdf 1 MB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?