Women who experience violence - an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation process

Mariusz Zięba , Marta Boczkowska , Mateusz Banaszkiewicz

Abstract

Celem badania była analiza osobistych historii kobiet doświadczających przemocy (psychologicznej/fizycznej/ekonomicznej). Użyto Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej (IPA) w celu sprawdzenia, w jaki sposób homogeniczna grupa siedmiu kobiet nadaje znaczenie swoim osobistym doświadczeniem związanym z traumą. Wyniki indywidualne i zbiorcze umożliwiły wtórną interpretację w odniesieniu do indywidualnych i zbiorczych cech doświadczenia badanych kobiet. Wyróżniono następujące tematy: sprawczość – wzrost poczucia osobistej siły, narracje na temat sprawcy, pozytywny i negatywny wpływ innych ludzi oraz percepcję kontroli.
Author Mariusz Zięba (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Mariusz Zięba,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Marta Boczkowska (Wydział Psychologii)
Marta Boczkowska,,
- Wydział Psychologii
, Mateusz Banaszkiewicz (Wydział Psychologii)
Mateusz Banaszkiewicz,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol24
No1
Pages117-128
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtrauma, przemoc domowa, radzenie sobie przez nadawanie znaczenia, interpretacyjna analiza fenomenologiczna, readaptacja
DOIDOI:10.14656/PFP20190107
URL https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/417/boczkowska_osobiste_historie_kobiet/
Languageen angielski
File
Zieba Mariusz_Women who experience violence_2019.pdf 752.89 KB
Additional file
Zieba Mariusz_Women who experience violence_2019 osw.pdf 28.24 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?