Legalność zabudowy w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

Paweł Daniel

Abstract

Celem artykułu jest rozważenie, czy przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym dają jasną odpowiedź co do sposobu postępowania w przypadku stwierdzenie samo- woli budowlanej w ramach postępowania w przedmiocie warunków zabudowy. Podjęta analiza doprowadziła do wniosku, że obowiązkiem organów prowadzących postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie, czy na terenie analizowanym lub też na działce będącej przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy znajduje się zabudowa zrealizowana w ramach samowoli budowlanej. Obowiązek powyższy aktualizuje się w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, czy istniejąca zabudowa jest zabudową legalną.
Author Paweł Daniel (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No3
Pages43-52
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, warunki zabudowy, samowola budowlana
Languagepl polski
File
Daniel P. - Legalność zabudowy_2019.pdf 163.85 KB
Additional file
Daniel Paweł_oświadczenie.pdf 41.84 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?