Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce

Anita Basińska , Agnieszka Jeran

Abstract

Volunteering is defined as voluntary and unpaid activity, that exceed friend, family and colleague commitments. It is interesting why people involve in volunteering and what motives they have. One can explain volunteer activity based on Reykowski`s theory of prosocial behaviours. Analysis of volunteer motivation shows that their behaviours are prosocial. Volunteering is perceived as investment or mutual exchange. Their prosocial behaviours are aid and cooperative, not altruistic. One can say altruism is not the most important reason for being volunteers at mega events (short-term, episodic volunteering). It is essential information for organizations which engage volunteers.
Author Anita Basińska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anita Basińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Agnieszka Jeran
Agnieszka Jeran,,
-
Journal seriesPrzegląd prawniczy, ekonomiczny i społeczny, ISSN 2084-0403, (0 pkt)
Issue year2014
No3
Pages14-25
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish wolontariat, zachowania prospołeczne, motywacja, korzyści
Keywords in English volunteering, prosocioal behaviours, motivation, benefits
Abstract in PolishWspółcześnie wolontariat definiowany jest jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Interesującą kwestią jest dlaczego ludzie angażują się w wolontariat. Jednym z wyjaśnień może być teoria prospołecznych zachowań Reykowskiego. Analiza motywacji wolontariuszy pokazuje, że ich zachowania są prospołeczne, jednak nie są to czynności altruistyczne, lecz pomocne i kooperacyjne. Wolontariat jest postrzegany jako inwestycja oraz wzajemna wymiana. Można powiedzieć, że altruizm nie jest najważniejszym powodem angażowania się na wielkich imprezach. Jest to istotna informacja dla organizacji angażujących wolontariuszy.
URL ppes.mage.pl/node/158
Languagepl polski
File
basinska_odmiany_prospolecznosci_201art..pdf 385.53 KB
basinska_odmiany_prospolecznosci_2014osw.pdf 123.38 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?