Poczucie zagrożenia, niepewność i wiara w teorie spiskowe

Marta Marchlewska , Aleksandra Cichocka , Aleksandra Cisłak-Wójcik

Abstract

n/a
Author Marta Marchlewska
Marta Marchlewska,,
-
, Aleksandra Cichocka
Aleksandra Cichocka,,
-
, Aleksandra Cisłak-Wójcik (Wydział Psychologii w Warszawie)
Aleksandra Cisłak-Wójcik,,
- Wydział Psychologii w Warszawie
Pages139-155
Publication size in sheets0.8
Book Kofta Mirosław, Rędzio Anna (eds.): Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego, 2020, Wydawnictwo Liberi Libri, ISBN 978-83-63487-38-6, 342 p.
Poczucie_kontroli_2020.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in original languageteorie spiskowe, zagrożenie, niepewność, narcyzm, identy- ?kacja z grupą własną, samoocena, potrzeba domknięcia poznawczego
Abstract in original languageW rozdziale dokonano przeglądu badań dotyczących psychologicznych wyznaczników pokładania wiary w teorie spiskowe. Szczególna uwaga została poświęcona czynnikom związanym z reakcją na poczucie zagrożenia i niepewność: potrzebie domknięcia poznawczego, narcystycznej samoocenie i narcystycznej identy?kacji z grupami narodowymi oraz wyznaniowymi. Wyniki opisanych badań dowodzą, że teorie spiskowe odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu człowieka. Pozwalają nadać znaczenie sytuacjom losowym, ustrukturyzować otaczającą nas rzeczywistość, zrozumieć tajemnicze wydarzenia rozgrywające się na arenie międzynarodowej. Dają również szansę na usprawiedliwienie indywidualnych oraz grupowych porażek, umożliwiając przynajmniej częściowe wyzbycie się odpowiedzialności za popełnione błędy (indywidualne oraz grupowe). Z jednej strony, chronią przed zagrożeniem i poczuciem niepewności. Z drugiej, prowadzą do błędnego wnioskowania, uniemożliwiającego: poznanie prawdziwych przyczyn wydarzenia, skonfrontowanie się z porażkami i wyciągnięcie z nich wniosków na przyszłość. Wzbudzają również niechęć wobec „rzekomych spiskowców”, przyczyniając się do konFiktów międzygrupowych i dyskryminacji członków grup obcych.
URL https://liberilibri.pl/media/k2/attachments/Poczucie_kontroli_2020.pdf
Languagepl polski
File
poczucie zagrozenia, niepewnosc.pdf 253.47 KB
Additional file
Osw_Cislak_poczucie.pdf 660.4 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?