Motywy zażywania i typologia użytkowników nowych substancji psychoaktywnych na podstawie badania sondażowego i analizy forów internetowych w ramach projektu I-TREND

Dorota Wiszejko-Wierzbicka , Michał Kidawa , Marta Jabłońska

Abstract

The new psychoactive substance (NPS) scene attracts people with various needs and motives. NPS, so-called designer drugs, for many seem to be the answer to what contemporary reality brings. The aim of the article is to present a typology of users and to present their views on the NPS. Methods: The study used a mixed method using qualitative and quantitative approach. A survey with 1385 users of NPS was conducted online and the analysis of the two largest Polish internet forums: “hyperreal.info” and “dopalamy.com” was done. Within the qualitative analysis carried out according to the principles of grounded theory over 1000 posts were analysed relating to ten most popular NPS from three different groups: stimulants (mostly synthetic cathinones), psychedelics and synthetic cannabinoids. Results: The study showed that the motives, context of use, style of language as well as expected effects of NPS are differentiating factors among users. Basing on these factors, in the process of qualitative analysis of Internet forums six different types of users were distinguished: 1) experts and scientists, 2) experimenters, 3) kamikaze, 4) newcomers, 5) supermen and 6) empathic party goers. Within eachof the groups of NPS (stimulants, psychedelics, synthetic cannabinoids) the users of different types are dominant.
Author Dorota Wiszejko-Wierzbicka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Dorota Wiszejko-Wierzbicka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Michał Kidawa
Michał Kidawa,,
-
, Marta Jabłońska
Marta Jabłońska,,
-
Other language title versionsMotives of new psychoactive substance use and typology of users based on survey and Internet forum analysis within the I-TREND project
Journal seriesAlkoholizm i Narkomania, ISSN 0867-4361, e-ISSN 1689-3530, (B 13 pkt)
Issue year2016
No29
Pages61-74
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishnowe substancje psychoaktywne (NSP), dopalacze, teoria ugruntowana, typologia, fora internetowe
Keywords in EnglishNew psychoactive substances (NPS), Designer drugs, Grounded theory, Users typology, Internet forums
Abstract in PolishScena nowych substancji psychoaktywnych (NSP) przyciąga ludzi z różnymi potrzebami, kierujących się różnymi motywami. NSP, tzw. designer drugs, dla wielu z nich wydają się być odpowiedzią na to, co przynosi współczesna rzeczywistość. Celem artykułu jest przedstawienie typologii użytkowników oraz ich charakterystyki, a także opinii na temat NSP. Metoda: W badaniu wykorzystano metodologię mieszaną (mix-method) z użyciem metod jakościowych i ilościowych. Przeprowadzono ankietę inter- netową, w której wzięło udział 1385 użytkowników NSP, oraz analizę dwóch największych polskich forów internetowych hyperreal.talk i dopalamy.com. W ra- mach metody jakościowej przeprowadzono – zgodnie z zasadami teorii ugruntowanej – analizę ponad 1000 wypowiedzi (postów) użytkowników, odnoszących się do dziesięciu najpopularniejszych NSP z trzech grup: stymulantów (głównie syntetycznych katynonów), psychodelików i syntetycznych kannabinoidów. Wyniki: Badania wykazały, że motywy, kontekst użycia, styl języka, jak również oczekiwane efekty NSP są zróżnicowane wśród użytkowników NSP. W procesie analizy jakościowej forów internetowych, bazującej na zestawieniu tych czynników, wyróżniliśmy sześć typów użytkowników: 1) Ekspertów i nau- kowców, 2) Doświadczeniowców, 3) Kamikadze, 4) Nowicjuszy, 5) Super- menów i 6) „Empatycznych” imprezowiczów. W ramach każdej z grup NSP (stymulantów, psychodelików, syntetycznych kannabinoidów) dominuje inny typ użytkowników.
Languagepl polski
File
D. Wiszejko-Wierzbicka Motywy zażywania i typologia użytk nowych sub psychoaktywnych na pdst badania sondażowego i analizy forów ART.pdf 1.24 MB
D. Wiszejko-Wierzbicka Motywy zażywania i typologia użytk nowych sub psychoaktywnych na pdst badania sondażowego i analizy forów oświadczenie.pdf 215.24 KB
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?